De praktijk van de richtlijn neusverkoudheid
De RIVM ‘richtlijn neusverkoudheid’ leidt in de praktijk vaak tot moeilijke of vervelende situaties. Wij ontvangen telefoontjes en emails van leden waarin zij aangeven te maken te hebben met discussies met ouders over het al dan niet toelaten van neusverkouden kinderen op het kinderdagverblijf. Het is voor PMers vaak nauwelijks uit te leggen waarom een kind met een snottebel of hoestje niet mag komen of opgehaald moet worden. En toch moeten PMers voet bij stuk houden want het staat in het protocol. Ouders reageren geëmotioneerd, want er ontstaat stress bij ouders als (opnieuw) een kind niet naar de opvang kan en ouders in de knel komen met baan of werkgever. Sommige ouders dreigen zelfs met opzeggen of willen niet meer betalen.

Testen? Koorts?
Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden en dit geeft duidelijkheid, maar de test is voor kinderen onaangenaam en moet in sommige gevallen herhaaldelijk afgenomen worden als er opnieuw klachten ontstaan. Daarbij klinken geluiden van artsen die aangeven dat testen op corona en het weigeren van kinderen alleen noodzakelijk is als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts (>38 graden) heeft of als er in het gezin volwassenen zijn met klachten die passen bij Covid-19.

Dit zijn de signalen die leden afgeven en die nemen wij heel serieus.

Het doel van het protocol is het beschermen van medewerkers en kinderen. Daarbij moet het protocol dienend zijn aan de praktijk en niet de opvang onmogelijk maken, is onze visie. Dat laatste lijkt nu te gebeuren. Dit is een onhoudbare situatie. Wat doen wij als BMK?

Druk uitoefenen
De media besteden al geruime tijd veel aandacht aan het onderwerp ‘de snottebellen’. Dit oefent druk uit op de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsrichtlijnen en op het ministerie van SZW. De BMK is tegelijkertijd achter de schermen bezig samen met de andere branchepartijen, om invloed uit te oefenen op diverse partijen zodat er beweging komt in de huidige stellingname ten aanzien van het protocol dat als niet-passend wordt ervaren.

Het is niet aan ons als branchepartij om te beslissen over de gezondheidsmaatregelen; wij kunnen immers niet bepalen welke medische onderbouwing wel of niet gegrond is ten aanzien van de richtlijnen. Dat is aan het RIVM en het OMT, ondersteund door medici. Wel kunnen we indirect, achter de schermen invloed uitoefenen zodat de verantwoordelijke partijen bewegen richting een door de branche gewenste aanpassing van de richtlijnen. Met als doel een einde maken aan deze onhoudbare situatie rond ‘de snottebellen’. Totdat besloten wordt de bestaande richtlijn neusverkoudheid en/of het protocol aan te passen, adviseren we onze leden te handelen conform de bestaande richtlijnen en protocol.

Reactie
Vanzelfsprekend horen we het graag als je op dit bericht wil reageren. Mail ons via info@bmko.nl of bel 085 – 021 85 00.

Deel dit nieuwsbericht