Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Sectorpartijen BMK, BK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor de eerste twee groene scenario’s een informatiedocument opgesteld. Indien de basisregels gelden zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf, als de omstandigheden daarom vragen, aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen. Vanuit de overheid komt er aanvullend bericht als er extra maatregelen genomen moeten worden conform scenario 3 (oranje) of 4 (rood).

Vereenvoudigde protocollen voor scenario’s 3 en 4 worden einde zomer door de branchepartijen gepresenteerd. Dit zijn ‘vereenvoudigde protocollen’ omdat nog niet exáct duidelijk is welke specifieke maatregelen passend zijn bij de omstandigheden op het moment dat scenario 3 en 4 aan de orde zijn. Om die reden worden de maatregelen passend bij scenario 3 & 4 op hoofdlijnen uitgewerkt, waarbij met name aangegeven zal worden op welk gebied de maatregelen zullen worden genomen. De preciezere uitwerking zal worden gedaan ná afkondiging van de exacte maatregelen vanuit de overheid.

Werkwijze
Houders maken een plan van aanpak voor alle scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per locatie, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de informatiedocumenten & vereenvoudigde protocollen die passend zijn bij elk scenario uit het sectorplan ‘lange termijn strategie Kinderopvang en corona’. Indien maatregelen wijzigen of toegevoegd worden, moeten deze in het plan van aanpak aangevuld worden. Het plan van aanpak dient ter advies aan de oudercommissie en personeelsvertegenwoordiging te worden voorgelegd. Houders communiceren de maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.

Status
Het informatiedocument of de vereenvoudigde protocollen kinderopvang & COVID-19 zijn geen wet of formele regeling, maar een service naar de kinderopvangsector waarin de dan geldende (wettelijke) maatregelen vanuit de Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat voor de kinderopvangsector. Het RIVM heeft daarnaast een Generiek kader coronamaatregelen opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. Eventuele toekomstige persconferenties en adviezen vanuit het OMT en Maatschappelijk Impact Team (MIT) kunnen van invloed zijn op de inhoud van de vereenvoudigde protocollen.

Beslisboom
De actuele versie van de beslisboom staat op de website van BOinK en is geverifieerd door het RIVM. Er is een basis-beslisboom beschikbaar bij de groene scenario’s. Na afkondiging vanuit de overheid over aanvullende maatregelen zal de beslisboom hierop aangepast worden en wederom gecontroleerd door het RIVM voor publicatie. Om verwarring te voorkomen worden niet op voorhand verschillende versies van de beslisboom voor scenario 3 & 4 gepubliceerd. De beslisboom is in de afgelopen 2,5 jaar voor menig houder, ouder en pedagogisch medewerker een anker geweest in de wirwar van maatregelen en blijft daarom altijd op één duidelijke vindplaats beschikbaar.

Tip
Lees ook het sectorplan van het onderwijs. Daarin is bij alle scenario’s opgenomen dat moet worden afgestemd met de kinderopvang. Wij raden houders aan om zich tijdens de zomervakantie in te lezen en meteen bij de start van het schooljaar met schoolbesturen en directeuren afstemming te zoeken.

Downloads

 

 

Deel dit nieuwsbericht