Vandaag publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar briefadvies ‘Arbeidsproblematiek maatschappelijke sectoren’. Iedereen die meer uren wil werken, moet daartoe in staat worden gesteld, want Nederland is kampioen deeltijdwerken. Kinderopvang is een heel belangrijk instrument om meer te kúnnen werken, schrijft de SER. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is blij met dit expliciete advies aan het kabinet: ‘Kinderopvang is een belangrijke voorwaarde, want iedere pedagogisch medewerker maakt het mogelijk dat 7 ouders kúnnen werken!’

Investeren in kinderopvang
De SER wijst op het belang van kinderopvang als belangrijk instrument om de huidige arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Loes Ypma (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang): ‘De keuze van het kabinet om te investeren in 95% gratis kinderopvang voor werkende ouders, betekent dat we op langere termijn grotere problemen op de arbeidsmarkt én in onze welvaart voorkomen. Want gratis kinderopvang is een voorwaarde voor ouders om meer te gaan werken, weten we uit onderzoek.’

Vaart maken met gratis kinderopvang

Het kabinet maakt met ingang van 2025 kinderopvang voor 95% gratis. Ypma: ‘Het kabinet heeft een mooie koers uitgezet; nu moeten we vaart maken en níet op de rem gaan staan. Nu investeren in kinderopvang met het oog op de lange termijn, heeft een multiplier effect op de Nederlandse arbeidsmarkt en welvaart, lezen we in dit SER advies.’

Een groot onbenut potentieel
Ypma: “De doorbraak van gratis kinderopvang waar dit kabinet voor kiest, heeft een stabiliserend effect op de sector en stimuleert toestroom van nieuwe medewerkers en studenten in de opleidingen. Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van iéder kind en daarnaast goed voor onze economie.[i] Als iedere medewerker in de zorg (en dus ook kinderopvang) en onderwijs één uur meer gaat werken, is het tekort in deze sectoren opgelost[1]. Kortom, er ligt een groot onbenut potentieel dat we op korte termijn kunnen realiseren. Handen uit de mouwen dus en niet op de rem gaan staan en roepen dat het niet haalbaar is! De kinderopvang heeft in het verleden voor hetere vuren gestaan. Afgelopen jaren is de sector gegroeid ongeveer 7000 nieuwe medewerkers per jaar en afgelopen jaar zelfs met 9000. De kinderopvang kenmerkt zich door een mentaliteit van aanpakken en ondernemerschap en heeft eerder laten zien dat wij dergelijke klussen klaren. Het is een prachtige sector om in te werken!”

Mogelijkheden
Ypma: “De waardering voor de kinderopvang stijgt, zeker na de corona-periode en dat is terecht. In de kinderopvang werken zeer betrokken pedagogisch professionals en we zien gelukkig ook instroom van zowel zij-instromers als MBO en HBO studenten. Ook mensen met een sport, cultuur, natuur of techniek achtergrond kunnen de kinderopvang verrijken met hun specifieke expertise. Daarnaast werken we steeds meer samen met het onderwijs aan combinatiebanen. ‘s Middags als extra handen in de klas en na schooltijd de vertrouwde gezichten op de BSO. Op dit moment zien we uitstroom van medewerkers omdat ze een sprokkeluren-contract hebben, ze werken immers alleen na schooltijd een paar uurtjes. In samenwerking met het onderwijs kunnen we full-time contracten en mooie doorgroeimogelijkheden bieden.”

Maak nu vaart!  

Dit is het moment om krachtig en eensgezind te investeren in mogelijkheden en onbenut potentieel. Dit kan door gezamenlijk te kiezen voor een actieprogramma waarmee de kinderopvang nieuwe medewerkers naar de sector trekt. Door overbodige regels die ten koste gaan van de kwaliteit te schrappen. Door samen te werken met het onderwijs. Door goed werkgeverschap waarin ook de pedagogisch professionals zich kunnen ontwikkelen. Nu investeren in (vrijwel) gratis kinderopvang voorkomt grotere problemen in de toekomst.
Download ons persbericht

Meer informatie:

www.maatschappelijkekinderopvang.nl

https://www.gratiskinderopvang.nl

[1] McKinsey 2018, Het Potentieel Pakken (The Power of Parity).

[i] Bas ter Weel (SER), oktober 2021 bij EenVandaag  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dankzij-proef-met-gratis-kinderopvang-in-zeeland-kan-kate-nu-toch-naar-de-bso-ze-voelde-zich-soms-buitengesloten/

 

Deel dit nieuwsbericht