Op 7 april 2020 hebben BMK, BK, BOinK, SWN en PO-Raad gezamenlijk minister Slob en staatssecretaris Van Ark dringend verzocht (lees ons bericht) om de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod tot 960 uur uit te stellen tot 1 januari 2021.

In de Kamerbrief “Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek  LEA“ van 19 mei 2020, laat Minister Slob weten dat hij de invoeringsdatum van 1 augustus 2020 niet opnieuw uitstelt. De minister is van mening dat juist nu, na een periode waarin de voorschoolse educatie niet plaatsvond, de urenuitbreiding van groot belang is voor de VE-peuters.

Wel wordt er in toezicht en handhaving rekening gehouden met het feit dat gemeenten en kindercentra als gevolg van de corona-crisis wellicht niet kunnen voldoen aan de urennorm. De VNG maakt een instructie hoe gemeenten kunnen handelen in het geval dat door de corona-crisis niet per 1 augustus aan de urenuitbreiding wordt voldaan.

De Kamerbrief meldt tevens dat de ontwikkelingen rondom de urenuitbreiding nauwgezet gevolgd gaan worden om na te gaan of extra ondersteuning nodig is. Er zal een beknopte peiling plaatsvinden onder gemeenten en aanbieders van voorschoolse educatie om in beeld te brengen hoeveel gemeenten en aanbieders verwachten dat zij als gevolg van de coronamaatregelen de urenuitbreiding niet op 1 augustus 2020 kunnen realiseren, wanneer zij verwachten dat dit wel gaat lukken en wat de redenen zijn waardoor gemeenten en aanbieders vertraging oplopen.

Meer informatie over de voortgang onderwijsachterstandenbeleid en uitslagen van het inspectie onderzoek LEA is te lezen in de Kamerbrief.

Deel dit nieuwsbericht