In onze helpdesk krijgen we geregeld het signaal van organisaties dat zij noodgedwongen groepen moeten sluiten als gevolg van het personeelstekort in combinatie met de coronacrisis. Onze BMK-huisadvocaat Charlotte Koopman geeft in haar blog uitleg over hoe dit juridisch werkt. Wellicht heb je het gemist en daarom plaatsen wij de blog ook op onze website. https://dekoningvergouwen.nl/sluiting-kinderopvang-door-personeelstekort-overmacht

Personeelstekort en corona, the perfect storm

Veel ouders met kinderen op een kinderopvang hebben het gemerkt. Er worden momenteel (incidenteel) hele opvanggroepen gesloten, omdat het de kinderopvang niet lukt het rooster rond te krijgen. Dit komt door personeelstekort in combinatie met de coronacrisis. Wat zijn de financiële en juridische consequenties van een dergelijke sluiting? Wanneer is eigenlijk sprake van overmacht? Lees het in deze blog.

Sluiting kinderopvang door personeelstekort
Een sluiting kinderopvang door personeelstekort heeft financiële en juridische consequenties. In principe hoeven ouders niet te betalen voor niet-geleverde opvang. Een tweede gevolg van een sluiting zou kunnen zijn dat de opvangorganisatie de schade die ouders lijden -als gevolg van het feit dat zij hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen- moet vergoeden. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om een verlofdag die de ouder moet opnemen, de kosten voor een andere oppas of de kosten voor een misgelopen opdracht. Als de opvangorganisatie een beroep kan doen op overmacht, dan hoeft de organisatie geen gevolgschade te vergoeden.

Wanneer is sprake van overmacht?
Er is sprake van overmacht als sluiting niet te wijten is aan de schuld van de opvangorganisatie. Dit is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Een beroep op overmacht is in sommige gevallen van sluiting verdedigbaar. Er moeten concrete aanknopingspunten worden gevonden voor een beroep op overmacht, hetgeen maakt dat dit verschilt per opvangorganisatie.

Zo moet de vraag worden beantwoord of de opvangorganisatie al het mogelijke heeft gedaan om de roosters rond te krijgen. Ook kan relevant zijn op welke termijn de ouders over een sluiting zijn ingelicht. Omdat de vraag, of sprake is van overmacht, zeer casuïstisch is, adviseert zowel de Brancheorganisatie Kinderopvang als de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang om opvangorganisaties die met sluiting van groepen te maken hebben/krijgen juridisch advies in te winnen.

Juridisch Advies
Voor goed advies inzake de juridische positie bij het niet kunnen leveren van een afgesproken dienst vanwege een personeelstekort, kunnen opvangorganisaties terecht bij De Koning Vergouwen Advocaten. Dit kantoor heeft namelijk een gespecialiseerd Team Kinderopvang (zie: Team Kinderopvang). Neem gerust contact op met Charlotte Koopman via koopman@dkva.nl of Clarissa Kuiperi-Botter via kuiperi@dkva.nl. De BMK heeft een samenwerkingsovereenkomst met dit kantoor waardoor BMK-leden tegen een gereduceerd tarief advies kunnen inwinnen.

BMK Online ledensessie

Op donderdag 2 december van 11.00-12.00 uur organiseert de BMK een online ledensessie over gedwongen sluitingen als gevolg van het personeelstekort in combinatie met de coronacrisis. Tijdens deze sessie geven we informatie over de juridische gevolgen van groepen sluiten en willen we onze leden vooral de ruimte geven om signalen te delen, met elkaar te sparren en goede tips/best practises met elkaar uit te wisselen. Van deze sessie maken we een verslag, zodat je het later terug kan lezen.

Wil jij hierbij zijn? Meld je dan aan door te mailen naar: info@bmko.nl o.v.v. ‘BMK online ledensessie 2/12 – sluiten door personeelstekort icm corona’.

Deel dit nieuwsbericht