Sluiting van groepen dreigt in kinderopvang; Pedagogisch Medewerkers niet inzetbaar door wachttijd coronatest.  

Omvangrijke sluiting van groepen kinderen in de kinderopvang dreigt op zeer korte termijn plaats te vinden, blijkt uit een gezamenlijke enquête van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Medewerkers met verkoudheidsverschijnselen moeten soms bijna een week wachten op een coronatest en uitslag en zitten thuis dagenlang op de bank. Kinderopvangondernemers krijgen als gevolg daarvan hun planningen niet meer rond en vrezen groepen te moeten sluiten. Per groep worden tientallen ouders geraakt; zij komen met hun kind thuis te zitten. Dit heeft grote consequenties voor werkend Nederland.

De BMK en BK hielden afgelopen week een enquête onder kinderopvangondernemers en gastouderbureaus waaruit blijk dat 1 op de 3 ondernemers meer dan 10% van hun medewerkers niet in kan zetten op de groep. Eenzelfde percentage gastouders is momenteel niet aan de slag. Reden is dat de medewerker of gastouder zit te wachten op een aanvraag of een uitslag van een test. Gemiddelde wachttijden lopen uiteen, maar het merendeel van de ondernemers geeft aan dat medewerkers vier tot vijf dagen niet inzetbaar zijn. In combinatie met het structurele personeelstekort dat de branche al kent (het op één na hoogste tekort in Nederland) betekent dat dat er niets anders op zit dan een groep te sluiten.

Dit is het laatste wat kinderopvangorganisaties willen maar dreigt nu onvermijdelijk te worden. Sluiting van groepen heeft een enorme impact op werkend Nederland. Dit betekent dat zorgpersoneel en ouders werkzaam in andere vitale sectoren niet aan het werk kunnen omdat er geen opvang is voor hun kinderen.

De rek is er uit
Omdat grote groepen medewerkers betaald door de werkgever thuiszitten en wachten op testen en uitslagen die in 98% van de gevallen (cijfer RIVM) negatief zijn, nemen medewerkers die meer kunnen werken diensten over. Iedereen binnen de organisatie die geschikt is om op een groep te werken wordt ingezet. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang niet ten goede: kinderen zijn gebaat bij stabiliteit en vertrouwde gezichten. Inmiddels zijn ook alle verlofaanvragen ingetrokken. Desondanks dreigt een omvangrijke sluiting op zeer korte termijn als de situatie niet verandert; kinderopvangondernemers geven aan dat de rek er inmiddels aan alle kanten uit is.

Voorrang in testbeleid en coulance in toezichtregels
Als de kinderopvang moet blijven werken met bestaande kwaliteitseisen, toezichtregels en protocollen omtrent verkoudheid en ziekte en daarnaast geconfronteerd wordt met een zeer beperkte testcapaciteit is sluiting onvermijdelijk. De kinderopvangbranche heeft opgeroepen medewerkers in de kinderopvang voorrang te geven in het testbeleid. Daarnaast vragen wij coulance in acht te nemen ten aanzien van het toezicht.

Noodgedwongen lockdown
De kinderopvang heeft dit voorjaar toen onderwijs en kinderopvang volledig moesten sluiten, kinderen van ouders in cruciale beroepen opgevangen en de sector heeft de gedeelde rekening betaald voor de compensatieregeling aan ouders die hun facturen op verzoek van de overheid bleven doorbetalen. Nu ook nog een omvangrijk personeelstekort dreigt als gevolg van het testbeleid, staat het water ons aan de lippen, roepen ondernemers. De overheid moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het testen snel verloopt. Wat de sector daarnaast nodig heeft is ruimte binnen de bestaande regels en de protocollen omdat de kinderopvang anders noodgedwongen haar eigen lockdown moet vormgeven, met alle gevolgen voor ouders die werken in andere vitale sectoren van dien.

Download het persbericht
Persbericht PDF versie: 10-09-2020_Sluiting van groepen dreigt in kinderopvang
Persbericht WORD versie: 10-09-2020_Sluiting van groepen dreigt in kinderopvang

NOS
Bekijk het fragment op het NOS journaal
Bericht NOS online

Radio 1
Luister het fragment af vanaf 40:44 min
Live uitzending met interview

Deel dit nieuwsbericht