De laatste weken is pas goed aan het licht gekomen hoeveel mis is gegaan bij de Belastingdienst rond het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Maar de perikelen bij de Belastingdienst zijn niet van vandaag of gisteren maar spelen al jaren. De BMK plaatst vraagtekens bij het plotseling stopzetten in april 2018 van het alternatieve financieringssysteem, Directe Financiering. Dit systeem was vrijwel klaar voor gebruik en werd aanvankelijk zelfs door het kabinet omarmd. Toch werd plotseling door staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de stekker uit dit nieuwe financieringsstelsel getrokken. Dit terwijl dit nieuwe systeem alles zou doen wat de staatssecretaris van Financiën wil: stoppen met het rondpompen van geld, meer gemak en overzicht voor wie gebruikmaakt van kinderopvang en minder ellende achteraf.

Sharon Gesthuizen (BMK) schreef samen met Marjet Winsemius (Voor Werkende Ouders) een opiniestuk over deze kinderopvangtoeslagaffaire. Aanleiding vormt het plenaire debat op woensdag 4 december waarin de staatssecretaris van Financiën verantwoording zal afleggen in de Tweede Kamer over deze kinderopvangtoeslagzaak,  CAF11 zaak.

KinderopvangTotaal plaatste ons opiniestuk.


Snel en Van Ark gooiden oplossing voor ‘afpakjesdag’ in vuilnisbak

Op 15 november trad staatssecretaris van Financiën Menno Snel op bij Nieuwsuur. ‘Kinderopvangtoeslag is het rondpompen van geld waarin je mensen eerst een voorschot geeft, en achteraf pas gaat kijken of het goed is. Met als gevolg dat je dus in heel veel gevallen blijkt te veel aan voorschot te hebben gegeven. En dat moet je dan weer gaan innen. En dat is een probleem,’ aldus de staatssecretaris. Een groot aantal kinderopvangaanbieders en ouders krabde zich op dat moment hard achter de oren. Een compleet uitgewerkt plan om een einde te maken aan dat circus is anderhalf jaar terug door het kabinet in de vuilnisbak gemikt. Kosten: 20 miljoen euro. Jaren werd aan de voorbereiding van de zogeheten Directe Financiering van kinderopvang gewerkt – en met grote toewijding; niet alleen vanuit de overheidsdiensten maar ook vanuit kinderopvangaanbieders én ouderorganisaties. Directe Financiering zou precies doen wat de staatssecretaris van Financiën wil: stoppen met het rondpompen van geld, meer gemak en overzicht voor wie gebruikmaakt van kinderopvang en minder ellende achteraf. Geen hoge terugvorderingen meer door de fiscus, geen kinderen voor wie de opvang opeens niet meer betaalbaar was, geen ontslagen ouders omdat ze geen opvang meer konden krijgen, geen door schulden verwoeste gezinnen.

In het regeerakkoord uit 2017, werd Directe Financiering nog gezien als een ‘kansrijke’ oplossing. Het systeem was in het voorjaar van 2018 bovendien klaar voor introductie. Beide ondergetekenden zijn bij vele proefsessies geweest: het systeem kon wat het moest doen. Maar op 25 april trok staatssecretaris van SZW Van Ark de stekker eruit. Als reden werd aangevoerd dat de Belastingdienst intussen meer grip zou hebben gekregen op de processen; er was inmiddels meer stabiliteit in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Het kabinet koos daarom voor het doorvoeren van verbeteringen en veranderingen bij de Belastingdienst in plaats van voor de zorgvuldig gebouwde en startklare Directe Financiering. Over de ellende die nog boven zou komen drijven werd met geen woord gerept. Misschien was niet iedereen even goed op de hoogte van ‘afpakjesdag’ toen dit besluit werd genomen?

Staatssecretaris Snel verdedigt zich vandaag, 4 december, in de Kamer in de kwestie over de onterechte terugvorderingen. Het is goed dat hij zich verantwoorden zal, maar voor menig gedupeerde ouder en kind is het rijkelijk, zo niet eenvoudigweg veel te laat. De staatssecretaris zou een beter excuus hebben als hij kon zeggen: “Het is verschrikkelijk, dit had niet mogen gebeuren. Maar gelukkig hebben we intussen veel tijd en energie gestoken in een adequaat middel tegen deze kwaal: door het nieuwe systeem van Directe Financiering worden hoge terugvorderingen inmiddels voorkomen. Daar zijn zowel de staatssecretaris van SZW als ikzelf trots en dankbaar voor!”

Wellicht is het nog niet te laat.

Door: Sharon Gesthuizen (Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en Marjet Winsemius (Stichting Voor Werkende Ouders)

Deel dit nieuwsbericht