De BMK was aanwezig tijdens het Olympic Festival waar naast de geweldige prestaties van TeamNL in Tokio het mogelijk was om zelf te beleven en ervaren van de sport. Het festival was niet alleen leuk en gezellig maar er was ook veel aandacht voor de toekomst en professionalisering van de sport- en beweegsector.

Even terug naar januari 2021

Op donderdag 23 januari heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee ging de sportsector een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelde hiervoor vier miljoen euro beschikbaar. De BMK is als maatschappelijke partner bij dit initiatief betrokken, niet alleen natuurlijk. Met ongeveer 300 anderen partners van het NOC-NSF.

Dezelfde maatschappelijke visie

Professionalisering van de sporten beweegsector vormde de rode draad tijdens Sportief Verbinden. Door de (veelal vrijwillige) lokale sport- en beweegsector te versterken, te ontzorgen, te ondersteunen en in haar kracht te zetten kan de sportsector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere sportomgeving. Een sportomgeving waar iedereen zich welkom voelt en er maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald.

Door deze professionalisering wordt bovendien de samenwerking met andere sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn effectiever. De extra investering die hiervoor nodig is verdient zichzelf dubbel en dwars terug. De maatschappelijke kosten worden lager en de kwaliteit van leven in de Nederlandse samenleving hoger. Een visie die de BMK past als een maatwerk jas.

De komende tijd zullen we, samen met het NOC-NSF en andere partijen kijken waar we nog meer samen kunnen optrekken en de sportieve verbinding kunnen maken.

Download het volledige naslagwerk van het festival.

Deel dit nieuwsbericht