Op 11 juli bezocht Staatssecretaris Van Ark samen met BMK-voorzitter Sharon Gesthuizen een locatie van Dak Kindercentra  in Den Haag. De locatie Dion Dak laat een goede afspiegeling zien van de kwesties waar de wijk mee kampt.

Samen met Staatssecretaris Van Ark spreken we over de rol die de locatie speelt in de wijk. Dion Dak wil alle kinderen, ongeacht hun achtergrond opvangen en wil elk kind ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling. Tegelijkertijd ontzorgt Dion Dak ouders, waardoor zij in de gelegenheid zijn om te studeren of te werken.

Rondleiding door Dion Dak

Tijdens de rondleiding vertellen unitmanager Sia Dallinga en regiomanager Saskia Borghols dat er nauw wordt samengewerkt met voorschool, maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zet Dion Dak pedagogisch coaches en VVE coaches in bij de ondersteuningsvraagstukken op de groepen. En tenslotte werkt Dion Dak op de locatie intensief samen met Jeugdformaat, een organisatie die gespecialiseerd is in de ondersteuning van kinderen met gedragsproblematiek. Dion Dak wil er voor alle kinderen zijn. Van Ark vraagt aan de pedagogisch medewerker in de groep waarin wordt samengewerkt met Jeugdformaat, hoe zij deze kinderen extra begeleiding geeft. En in de peutergroep krijgt de Staatsecretaris een mooie bos papieren bloemen gemaakt van handjes en voetjes van de kinderen, aangeboden!

Toegankelijk voor alle kinderen

Door zich hier te vestigen kan Dak opvang bieden aan kinderen die het hard nodig hebben en zo voor álle kinderen toegankelijk zijn. Ook voor kinderen wiens ouders niet werken of studeren omdat ze bijvoorbeeld werkeloos zijn. Juist deze kinderen hebben baat bij professionele begeleiding omdat ze minder kansrijk opgroeien. Financieel is dit echter niet rendabel voor de organisatie omdat een groot aantal van de ouders van de kinderen in de wijk niet in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag en daardoor de bezettingsgraden en dus de rentabiliteit van de locatie onder druk staat.

Achterstand niet vergroten door vroegtijdige ondersteuning

De ondersteuning van Dion Dak en de samenwerkingspartners in de wijk voegt veel toe voor de kinderen omdat zij vaak uit een situatie komen waar kennis van de Nederlandse taal en maatschappij gering is of ontbreekt. Ook is ontwikkelingsstimulering niet vanzelfsprekend voor deze kinderen. Daarom lopen kinderen uit deze wijk het risico om met een grote achterstand aan het primair onderwijs te beginnen. Dion Dak kan ervoor zorgen dat de achterstand niet groter wordt door hen vroegtijdig en adequaat te ondersteunen.

De Staatssecretaris geeft aan onder de indruk te zijn van de inzet en professionaliteit van de medewerkers. En hun verantwoordelijke rol in de begeleiding van deze kwetsbare groep kinderen.

Lees meer over het gesprek met Tamara van Ark

Wil je meer weten over het gesprek dat we aansluitend aan de rondleiding hadden met Tamara van Ark, hou dan onze website in de gaten. Een uitgebreider gespreksverslag volgt half augustus. In het septembernummer van BBMP publiceren we het integrale dubbelinterview met Tamara van Ark en Sharon Gesthuizen.

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht