De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang aan ouders die de factuur hebben doorbetaald tijdens de sluiting(en) van de kinderopvang als gevolg van corona. De overheid maakt bij het vergoeden van de kosten, onderscheid tussen ouders met en zonder Kinderopvang Toeslag (KOT). Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijvoorbeeld via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente.

Korte update:

De compensatieregeling voor ouders mét KOT
(TTKO: Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang met Overheidssubsidie)

  • Brief met de beschikkingen is vorige week uitgestuurd door de SVB naar 570.000 ouders.
  • Morgen (28/05) wordt het geld op de rekening van ouders gestort.
  • Volgende week gaat de SVB communiceren over de ‘herzieningen’ (wat kan een ouder doen als die het niet eens is met de hoogte van het bedrag.)

De compensatieregeling voor ouders zonder KOT
(TTKZO: Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang Zonder Overheidssubsidie)

  • Sinds 15 mei is het aanvraag proces mogelijk/digitale loket open. Let op: aanvragen moet gebeuren voor 15 juli!

 

Toch compensatie voor ouders bij gedeeltelijke periode kinderopvangtoeslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en SVB laten weten dat ook ouders die voor een deel van de sluitingsperiode van de kinderopvang géén vergoeding via de TTKO-regeling hebben ontvangen en wel hun kinderopvangfactuur gedurende die sluitingsperiode geheel zelf door hebben betaald, gebruik kunnen maken van de TTKZO-regeling. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een van de ouders werkloos is geworden en de werkloosheidstermijn binnen de kinderopvangtoeslag verstreken is, maar deze ouders wel de factuur van kinderopvang hebben doorbetaald. De aanvragen voor de compensatie van deze ouders worden individueel door SVB beoordeeld.

Heb je de compensatie al aangevraagd? Dan hoef je nu niets te doen.

Heb je nog geen compensatie aangevraagd?
Doe dat z.s.m.: hoe eerder je je aanvraag indient hoe eerder je de compensatie ontvangt. Aanvragen kan t/m 15 juli.
Lees hier meer over het aanvragen van de compensatie. Voor de aanvraag heb je een ingevulde verklaring van je kinderopvang nodig. Binnen 8 weken na de aanvraag krijg je bericht van SVB. Houd dat goed in de gaten.

Via de site van de SVB kun je een TTKZO-aanvraag indienen:

  • www.svb.nl/nl/vergoeding
  • Klik op ‘inloggen’ (digiD)
  • Klik op: ‘zelf regelen en dan op ‘aanvragen’
  • Klik onderste optie: ‘tegemoetkoming kosten’ (TTKZO)

Neem je meer uren opvang af dan waarvoor je kinderopvangtoeslag ontvangt?
Sommige ouders hebben een contract voor meer uren kinderopvang dan waarvoor ze recht hebben op kinderopvangtoeslag (vanwege de koppeling aan de gewerkte uren van de minstwerkende partner). Ook deze situatie is besproken met het ministerie van SZW en SVB. De onredelijkheid van de regeling voor deze ouders is hierbij benadrukt.

Het ministerie van SZW geeft aan dat deze ouders geen aanspraak kunnen maken op de TTKZO-regeling. Zij hebben voor de volledige sluitingsperiode al een (hoewel slechts gedeeltelijke) vergoeding uit de TTKO-regeling ontvangen. En aangezien het niet mogelijk is om binnen de TTKO-regeling met terugwerkende kracht de uren die in aanmerking komen voor de compensatie te verhogen of in bezwaar te gaan tegen compensatie op basis van een te laag aantal uur, krijg je over de extra uren die u nu met terugwerkende kracht doorgeeft geen aanvullende compensatie.
Er kan dus helaas voor de resterende uren geen aanspraak worden gemaakt op de TTKZO-regeling. Dat is een teleurstelling. BOinK raadt je desondanks toch aan om bezwaar indienen. Lees de informatie op de site van BOinK.

Met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen
Toch is er ook voor deze ouders gematigd positief bericht: er ligt een voorstel om de koppeling met de gewerkte uren te verruimen. Voor 2020 is dat al definitief. Voor 2021 wordt dit voorstel naar verwachting begin oktober afgerond. Binnen drie weken zal duidelijk zijn of de Tweede Kamer met het voorstel instemt. Je kan dan met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen voor maximaal 230 uur kinderopvang per maand.

Ook voor 2020 is de koppeling gewerkte uren verruimd. In de definitieve beschikking voor de kinderopvangtoeslag 2020 ontvang je een toekenning voor alle uren kinderopvang die je hebt betaald, inclusief uren waarvoor je nog geen toeslag hebt ontvangen. Je kan controleren of dit goed is gegaan door je definitieve beschikking te vergelijken met de jaaropgave van je kinderopvang.
Let op: dit is een tijdelijke regeling i.v.m. corona. Voor 2022 ligt er wel een plan om de koppeling van gewerkte uren voor de bso op te hogen naar 140%. Lees meer in ons bericht bericht over de kinderopvangtoeslag voor 2022.

Deel dit nieuwsbericht