Mogelijk wordt het protocol kinderopvang aangepast voor reizigers die terugkomen uit een gebeid met code oranje. SZW is hierover in gesprek met het RIVM en de betrokken ministeries OCW en VWS. Er is inmiddels onduidelijkheid en verwarring ontstaan hierover omdat op verschillende sites van de overheid verschillende informatie staat. Wij hebben SZW hierop gewezen.

Ook heeft de branche, BMK, BK en BOinK, het belang benadrukt van een duidelijke uitleg en een coherent verhaal waarom kinderen wel/niet naar de kinderopvang mogen na thuiskomst uit een land met code oranje. Dit verhaal dient in lijn te zijn met wat we nu branche-breed steeds hebben gecommuniceerd over wel/niet naar de kinderopvang bij mogelijke verschijnselen van COVID-19. Dit is gegoten in een eenduidige en veel gebruikte ’beslisboom’ en dat geeft helderheid voor organisaties en ouders. De logica van de stappen van deze beslisboom verandert niet door thuiskomst uit een besmet gebied, is onze mening.
De branche is gebaat bij rust en duidelijkheid. De afgelopen periode is er rust en duidelijkheid ontstaan door de inzet van de beslisboom waarmee zowel ouders als medewerkers de afweging kunnen maken of een kind wel of niet kan worden toegelaten. Afwijken van deze bestaande lijn is daarom zeer ongewenst. De drie branchepartijen zijn van mening dat het heel goed mogelijk is om in de bestaande beslisboom de regels omtrent terugkeer van kinderen uit oranje en rode gebieden in te voegen.  In de kinderopvang keren nu al kinderen terug uit de genoemde gebieden. In het onderwijs gaat deze situatie vanaf 17 augustus a.s. ook spelen. De aangepaste beslisboom moet daarom z.s.m. beschikbaar zijn.

SZW probeert op dit moment met de verschillende partijen tot een goede afweging te komen en dat te vertalen naar een werkbaar protocol voor de kinderopvang. In hoeverre ons dringende advies daarbij wordt opgevolgd is afwachten.

We begrijpen dat deze verwarrende situatie vragen oproept bij kinderopvangorganisaties en ouders, vandaar deze toelichting op de stand van zaken. Zodra er duidelijkheid is over de consequenties voor de kinderopvang in de situatie dat kinderen uit een code oranje gebeid terugkeren plaatsen we hier een aangepast bericht.

Deel dit nieuwsbericht