Wat is de stand van zaken rond de nieuwe Cao Kinderopvang?
Deze Cao onderhandelingen gaan over belangrijke zaken als salaris en arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de kinderopvang. De werkgevers worden vertegenwoordigd door een branchevereniging; BMK of BK. Zij gaan om de zoveel tijd met de vakbonden in gesprek over een nieuwe Cao voor de Kinderopvang. De vakbonden (CNV en FNV) onderhandelen namens de medewerkers met de werkgeversverenigingen. De huidige Cao loopt tot en met 31 december 2022.

Waardering medewerkers
Op 22 november hebben de werkgevers een eindbod op de onderhandelingstafel gelegd. Daarin staat een salarisverhoging voor werknemers vanaf 1 januari 2023. Over een periode van twee jaar krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van ruim 10%.

Daarnaast krijgen alle medewerkers die aan het eind van hun schaal zitten, zowel in 2024 als in 2025 weer een trede extra, omdat we de schalen verlengen. Dat betekent per trede ca. 2,5% loon erbij, een mooi perspectief!

We maakten een duidelijke flyer die precies laat zien wat dit voor jou betekent. En hoe deze salarisverhoging is opgebouwd. BMK en BK vinden het belangrijk dat alle medewerkers goed weten wat dit eindbod inhoudt omdat wij zo kunnen laten zien dat wij de inzet van onze medewerkers waarderen. Zo willen beide brancheorganisaties laten zien dat zij de inzet van medewerkers waarderen en arbeidsmarktproblemen willen oplossen. En dat werken in de kinderopvang aantrekkelijk moet zijn.

Handtekeningenactie CNV en FNV
De vakbonden hebben dit eindbod niet afgewacht maar zijn alvast een online petitie gestart voor een loonsverhoging. Zij hebben de petitie op 6 december aangeboden aan de werkgevers BMK en BK. En opgeroepen tot een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’. De bonden hebben ook de onderhandelingsdag van 8 december uitgesteld. Toch roepen zij in de petitie op om verder te onderhandelen. Dat is verwarrend. Tot op dit moment hebben de bonden nog geen contact opgenomen met de onderhandelingsdelegaties van BK en BMK. De onderhandeling ligt nu dus stil.

Extra beloning voor medewerkers
De huidige Cao loopt tot en met 31 december 2022. Maar de werkgevers willen de medewerkers niet in de kou laten staan in afwachting van een nieuwe Cao. Daarom adviseren de BK en de BMK om in januari 2023 een extra beloning aan alle medewerkers in de kinderopvang te geven. Medewerkers verdienen per direct beloond te worden voor hun grote inzet. Iedere werkgever treedt daarom in overleg met de OR (OndernemingRaad) om een eenmalig bedrag van € 300,- bruto naar rato van je dienstverband (dus het aantal uren dat je werkt per maand) in januari 2023 aan de medewerkers uit te betalen. Want technisch gezien is het niet meer mogelijk, ook als er nu nog voor 1 januari een akkoord gesloten wordt, om voor 1 januari alle afspraken te verwerken. Met deze actie komen werkgevers tegemoet aan de roep om financiële waardering van hun medewerkers. Dankzij deze tussenoplossing missen de werknemers niet de eerste maanden loonsverhoging. In de nieuwe cao zal er rekening worden gehouden met de al uitgekeerde € 300,- bruto in januari.

Wat betekent dit in de praktijk voor de werknemer?
Om je een goed beeld te geven wat de werkgevers de werknemer willen bieden hebben zij drie type medewerkers omschreven. Als starter ga je er behoorlijk op vooruit, maar ook als je al jaren in dienst bent. Er zijn in dit eindbod twee tredes aan de Cao toegevoegd zodat je verder kunt groeien.

Wat betekent het voor je als je net start in de kinderopvang? Nadia is 20 jaar en net klaar met de opleiding PW3. Zij begint in december 2022 met werken (36 uur per week) met een startsalaris van 2.254 euro. Met het eindbod zal Nadia een startsalaris verdienen van 2.565 euro, dat is een verschil van 311 euro per maand.

Wat betekent het als je al heel lang in dienst bent en al jaren aan het einde van de schaal zit? Sandra is 45 jaar en werkt al 20 jaar in de kinderopvang (schaal 6, salarisnummer 21). Zij werkt 36 uur per week en verdient in december 2022 een salaris van 3.068 euro per maand. Met het eindbod verdient Sandra in januari 2024 een salaris van 3.453 euro per maand, dat is een verschil van 384 euro per maand. Zij zal na jaren in het hoogste salarisnummer te hebben gezeten weer een periodiek krijgen en naar salarisnummer 22 stijgen, en het jaar daarna zelfs naar salarisnummer 23 stijgen.

Wat betekent het als je al een paar jaar met passie in de kinderopvang werkt? Ruben, 30 jaar, werkt al 5 jaar in de kinderopvang voor 36 uur per week (schaal 6, salarisnummer 14). Hij verdient in december 2022 een salaris van 2.565 euro per maand. Met het eindbod verdient Ruben in januari 2024 een salaris van 2.836 euro per maand, dat is een verschil van 271 euro per maand.

Hoe gaat het verder?
De werkgeversverenigingen wachten nu op een uitnodiging van de bonden om weer aan de onderhandelingstafel te komen.

Download de flyer ‘Flyer eindbod werkgevers Cao Kinderopvang 2023-2024

 

Deel dit nieuwsbericht