Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang BSO en BIO dagopvang

De kwaliteitseisen in de huidige regelgeving knellen, zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector. Daarom doet de regering in nauw overleg met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van verschillende kwaliteitseisen. Met deze wijzigingen krijgen houders van kinderopvangorganisaties meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen en om een rijker activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang aan te bieden.

Lees hier alles over de te wijzigen besluiten en geef je reactie uiterlijk op 2 april a.s.

Zie onder het kopje ‘relevante documenten’ onder meer het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

 

Deel dit nieuwsbericht