2e kwartaalrapportage Kinderopvang is uit:

Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 796.000 kinderen wiens ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat zijn 17.000 kinderen meer dan het eerste kwartaal van dit jaar.
330.000 kinderen zitten op de dagopvang;
371.000 kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang;
118.000 kinderen zijn regelmatig opgevangen bij gastouders.

De groei in het gebruik van de kinderopvang valt samen met de toename in de arbeidsparticipatie van vrouwen. Waar in het tweede kwartaal van 2017 nog 61,7% van de vrouwen tussen de 15 en 74 werkten, zijn dat een jaar later 63%. Het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwen is in het tweede kwartaal van 2018 ten opzichte van het eerste kwartaal ongewijzigd en bij moeders licht afgenomen met 0.2 uur.

Opvallend is dat het aantal gewerkte uren onder vrouwen met kinderen licht is afgenomen. Dit sluit aan bij hetgeen McKinsey signaleert in haar rapport ‘Het Potentieel pakken, de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt.’ dd 12 september. Nederlanders en m.n. moeders hebben de neiging om in groten getale in deeltijd te werken. Dit in tegenstelling tot de cijfers die we hierover zien in het buitenland.

Download het rapport van McKinsey

Discussieer mee op 30 oktober tijdens onze BMK Themadiscussie: De gevolgen van de Nederlandse deeltijdcultuur voor kinderopvang

Dit typisch Nederlandse fenomeen en de gevolgen hiervan voor de inrichting van onderwijs en kinderopvang en de kwaliteit van de kinderopvang stellen we ter discussie tijdens onze eerstvolgende themadiscussie op 30 oktober a.s. over de relatie tussen deeltijdcultuur en kinderopvang in Nederland.

 

 

Deel dit nieuwsbericht