In de eerste week van november wordt er weer een steekproef gehouden om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Kinderopvangorganisaties met BSO Bussen die geselecteerd zijn, ontvangen hierover in de eerste week van november een bericht van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Belang van de steekproef
Het is van belang dat kinderopvangorganisaties voldoen aan de afspraken uit het convenant. Om dit te toetsen wordt er elke zes maanden een steekproef gehouden. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang voert deze steekproeven uit in opdracht van de convenantspartijen.

De resultaten van de steekproef zijn positief. De resultaten van de eerste vijf steekproeven laten zien dat 98,1% van de deelnemende kinderopvangorganisaties aan de steekproef, voldoet aan de voorwaarden. De deelname loopt echter terug. Waarborgfonds & Kenniscentrum moet alle zeilen bijzetten om de aangeschreven kinderopvangorganisaties te bewegen om te reageren op de steekproef. Hierdoor dalen per steekproef de resultaten Als de deelname aan de steekproef onvoldoende is, of als uit de resultaten van de steekproef blijkt dat organisaties zich niet houden aan de afspraken, kan het convenant door de Minister ontbonden worden.

Bracheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) doen daarom gezamenlijk een oproep:

Zorg dat je het vervoer van kinderen goed hebt geregeld en werk mee aan de steekproef! Maak een overzicht van de standaard veilige routes en gebruik deze maximaal, zorg dat iedere bestuurder minimaal 18 jaar is en de BSO Bus gerichte rijvaardigheidstraining heeft afgerond. 
Toon dit aan wanneer je geselecteerd wordt voor de steekproef.

Informatie en hulpmiddelen
Indien een BSO Bus geselecteerd wordt voor de steekproef, krijgt de kinderopvangorganisatie een mail met de uitvraag en een toelichting hoe daaraan te voldoen. Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens voor de steekproef is er een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

Heb je inhoudelijke vragen over de steekproef of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de informatie? Neem contact op met Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang via 085-1303893 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl.

 

Deel dit nieuwsbericht