BMK, BK en BOinK sturen brief aan de Kamer

De BMK, BK en BOinK hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat. Aanleiding voor de brief is het uitgestelde Kamerdebat over de stint-schorsing dat nu gepland staat voor 6 november.

De brief is gestuurd namens de leden van de BMK, BK en BOinK. In de brief uiten we onze zorgen over de risico’s van de stintloze periode. Eerder verstuurde de BMK al een brief aan de Kamer voor aanvang van het Algemeen Overleg I&W op 1 november over de stint. Samenvatting van de recente brief van 5 november vind je onderaan dit bericht.

Tweede termijn debat over de schorsing van de Stint

Minister Cora van Nieuwenhuizen moest zich afgelopen donderdag in de Kamer verantwoorden voor de gang van zaken rond het verbod op de Stint. Ze zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht. De Kamer wil meer informatie. In afwachting daarvan wordt het debat dinsdag 6 november voortgezet.

Gedurende de eerste termijn trok de minister ‘het boetekleed’ aan over de gebrekkige informatie over het incident rondom het proces-verbaal.  Ze erkent dat ze de informatie over de intrekking van het proces-verbaal van de Amsterdamse kinderopvang eerder had moeten delen met de Tweede Kamer.

Op verzoek van de PvdA gaat de minister bij gemeenten navragen of er kinderdagverblijven zijn die in financiële problemen zijn gekomen nu de stint niet meer mag worden gebruikt. Veel opvangen moeten nu taxibusjes gebruiken en dat kost de opvangen een hoop geld.

Kamerleden hebben de minister gevraagd om een tijdlijn van de gebeurtenissen. Ze willen zo inzicht krijgen wanneer welke informatie binnen is gekomen en hoe de minister haar besluiten heeft genomen. Omdat de minister niet direct een overzicht kon geven van alle gebeurtenissen, werd het debat voor die avond geschorst en praten de Kamerleden dinsdagavond verder.

Tweede termijn van het Kamerdebat op dinsdag 6 november vanaf 17:30 uur, is live te volgen. Download de app Debat direct’.

Samenvatting van de gezamenlijke brief

1. Stintloze periode brengt veiligheid verder in gevaar:

  • ​Ongerustheid over groot aantal ongevallen rondom scholen (10.000 in drie jaar);
  • Zorgwekkende groepswandelingen met jonge kinderen in verkeer;
  • Extra risico’s met elektrische bakfiets en hogere vervoerskosten.

2. Bespoedig TNO-onderzoek i.c.m. Stint-revisie-verbeterplan:

  • Voortvarend en zorgvuldig onderzoek door TNO van groot belang;
  • Verzoek om stint-revisie-verbeterplan, opgesteld met TU-Eindhoven, hierin mee te nemen;
  • Duidelijkheid over stand van zaken onderzoek en termijn bekendmaking.

3. Tijdige voorbereiden herintroductie vernieuwde Stint

  • Voorbereiden op fase waarin verbeterde stint weer de weg op kan;
  • Coalitie samen met leasemaatschappij, Bovag, Waarborgfonds Kinderopvang en ministerie;
  • Verzoek aan ministerie om regierol te nemen in contact tussen TNO en experts om tot voortvarende aanpak te komen.

 

Deel dit nieuwsbericht