Vraag subsidie aan voor een aanvullend VE aanbod in de schoolvakanties!

Op 15 mei kondigde het kabinet aan € 7 miljoen beschikbaar te stellen voor ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie’ vanwege de sluiting van kinderopvang door Corona. Met dit geld wil de overheid organisaties aanmoedigen om in de zomerperiode een aanvullend aanbod te creëren voor peuters met een VE-indicatie. De subsidie kan overigens ook ingezet worden in de herfst- en kerstvakantie. De BMK spreekt liever niet van ‘inhalen’ als het gaat om de ontwikkeling van peuters, maar is natuurlijk heel blij met de subsidie. Hiermee kan een extra investering gedaan worden in de ontwikkeling van deze  kinderen. Aandachtspunten subsidieregeling:

Vraag tussen 15 – 28 juni 2020 de subsidie aan om een aanvullend aanbod te creëren van minimaal 2 weken in totaal, uit te voeren in één of meerdere van de komende vakantieperiodes (zomer, herfst en kerst). Het aanbod telt niet mee voor de 960-uurs eis die ingaat op 1 augustus.
Waar moet het programma nog meer aan voldoen:

  • Een groep moet minimaal 5 peuters, wie allen een VE-indicatie hebben, omvatten.
  • Het aanbod moet minimaal 10 en mag maximaal 16 uur per week beslaan.
  • Alle reguliere kwaliteitseisen* m.u.v. de kwalificatie-eisen voor de tweede beroepskracht bij een groep van meer dan 8 kinderen. De tweede beroepskracht hoeft geen VE-scholing gehad te hebben maar mag ook een reguliere beroepskracht (in opleiding) zijn.**
  • Hoewel er gestreefd moet worden om zoveel mogelijk met vaste gezichten en gelijk aan de stamgroepen te werken, is ook hier – met schriftelijke instemming van ouders – ruimte voor organisatorisch werkbare oplossingen.
  • Het aanbod moet kosteloos zijn voor ouders, er mag niet om een ouderbijdrage gevraag worden.
  • Aanvragen dienen per kindcentrum (ofwel locatie) gedaan te worden. Aanvragen kunnen niet gebundeld worden.
  • Aanvragen worden gedaan o.b.v. het (reëel) verwachte aantal deelnemende kinderen.

FAQ van OCW over de regeling

Meer informatie
bericht 5 juni ministerie SZW
Website van Rijksoverheid
– DUS-I – dien hier vanaf 15 juni de aanvraag in
– Aankondiging subsidieregeling in Staatscourant

8 juni; kinderopvang weer open
8 juni gaat ook de kinderopvang weer volledig open. Toch zal de zomer voor veel mensen anders zijn dan verwacht, ook voor de kinderopvang. Vakanties en uitjes kunnen misschien niet doorgaan en sociale contacten zijn anders en beperkter. We verwachten dat veel kinderen meer thuis zullen zijn dan we gewend zijn. We moedigen iedereen daarom aan te onderzoeken wat je kan doen om kinderen met een VE-indicatie een extra steuntje in de rug te geven.

Uiteraard horen we ook graag wat jullie in petto hebben, zodat we goede voorbeelden met elkaar kunnen delen! Bij voldoende animo organiseren we een online BMK sessie waarin we brainstormen over boeiende activiteiten en andere ideeën voor een extra aanbod.

Trots op onze branche
De afgelopen weken heeft de kinderopvang laten zien waartoe de sector in staat is! En wat het belang is van kinderopvang door haar rol te pakken en mede de maatschappij draaiende te houden in tijden van crisis. Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting hebben we opvang geboden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en aan kinderen in onveilige thuissituaties. Als het nodig was ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. PM’ers hebben enorme inzet getoond en er waren veel mooie initiatieven waarbij bijvoorbeeld educatief materiaal bij de kinderen thuis werd gebracht werd of dagelijks via sociale media filmpjes werden gedeeld. We zijn ontzettend trots op onze branche en op alle medewerkers die zich liefdevol en met 100%  hebben ingezet!

Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met Iris Verstegen via verstegen@bmko.nl.

* Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en het Besluit kwaliteit kinderopvang
** In de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet Kinderopvang
Deel dit nieuwsbericht