Op 23 april publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling ‘groepshulpen in de kinderopvang’. Deze tijdelijke subsidieregeling biedt kinderopvangorganisaties een tegemoetkoming in de loonkosten van groepshulpen. De regeling geeft een impuls aan het aannemen van groepshulpen en hun doorgroei in de kinderopvang.

Aanpassing van deze pagina op 6 mei:
Deze pagina is aangevuld met de landingspage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waar je in november dit jaar de subsidie kan aanvragen. (Zie het kopje ‘Subsidie aanvragen’.)

De inzet van groepshulpen biedt veel voordelen. De groepshulp verlaagt bijvoorbeeld de werkdruk van pedagogisch professionals. Ook kunnen groepshulpen zich verder ontwikkelen, waar mogelijk tot pedagogisch professional, door tijdens het werk een (deel van een) mbo-opleiding te doen. Groepshulpen dragen zo bij aan de vermindering van het personeelstekort. De functie van groepshulp biedt in het bijzonder kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat er geen opleiding nodig is of taaleis is. De subsidie ondersteunt de inzet op het Ontwikkelpad kinderopvang van het ministerie van SZW en de brancheorganisaties van de kinderopvang BMK en BK.

Aanvraag in november
Kinderopvangorganisaties kunnen een keer per jaar een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In november 2024, 2025 en 2026. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal uren dat de groepshulp werkt, met een maximum van €10.056 per groepshulp. Dit is ongeveer 40% van het jaarlijkse fulltime cao-salaris van een groepshulp. Als er veel aanvragen zijn, kan het maximale bedrag per aanvraag lager uitvallen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten kinderopvangorganisaties aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Een kinderopvangorganisatie mag per jaar twee aanvragen doen. Dit betekent dat een organisatie voor twee groepshulpen subsidie kan aanvragen.
  • De groepshulp werkt bij de kinderopvangorganisatie met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is. De arbeidsovereenkomst heeft een startdatum van 1 augustus 2023 of later.
  • De groepshulp neemt deel aan scholing via praktijkleren in het mbo, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, mbo-certificaat of diploma. De scholing is gestart per 1 augustus 2023 of later. Het Ontwikkelpad biedt handvatten voor geschikte scholing voor de groepshulp.
  • Om scholing te garanderen, heeft de kinderopvangorganisatie subsidie voor de begeleidingskosten van de groepshulp toegekend gekregen via de Subsidieregeling Praktijkleren (aanvraag in juni-september) of Praktijkleren in de derde leerweg (aanvraag gelijktijdig in november).
  • De subsidie is alleen bedoeld voor groepshulpen; niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • Voor elke individuele groepshulp kan maar één keer subsidie worden verstrekt.

Subsidie aanvragen?
Ga naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier kun je voor het jaar 2024 de subsidie aanvragen tussen 4 november (9.00 uur) en 29 november (17.00 uur).

Meer weten?
Voor details kun je de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen.
Op 23 mei 2024 wordt een webinar georganiseerd dat kinderopvangorganisaties meer informatie biedt over de subsidieregeling. Zie ook ons eerdere bericht.

Deel dit nieuwsbericht