Sinds 2022 kunnen GGD’en het toezicht op de kwaliteitseisen flexibel inrichten. De jaren 2022 en 2023 gelden hierbij als overgangsjaren. Het ministerie van SZW laat de implementatie van flexibele inspectieactiviteit volgen door monitoronderzoek vanuit VNG en GGD GHOR. Ze willen daarbij ook graag weten wat de ervaringen van de houders van kinderopvangvoorzieningen zijn. BMK en BK hebben daarvoor samen met de GGD GHOR een vragenlijst ontwikkeld.

We willen u vragen deze vragenlijst in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van de ervaringen van de houders.

Graag de survey voor 21 maart 2023 invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Bij voorbaat dank voor het invullen!

Meer informatie over flexibel toezicht lezen?

Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Flexibel Toezicht Kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk  – BMK (maatschappelijkekinderopvang.nl)

Flexibel toezicht in de kinderopvang: ‘Ik verwacht dat we leukere gesprekken krijgen.’ – GGD GHOR Nederland

Deel dit nieuwsbericht