Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op 24 april, een juridisch afwegingskader dat handvatten geeft voor een houder van een kinderopvangorganisatie die overweegt een weigeringsbeleid voor niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers te voeren. Het ministerie benadrukt dat dit afwegingskader niet een standpunt weergeeft van SZW inzake het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers. En ook dat dit afwegingskader geen wet- of regelgeving is.

De Raad van State heeft geconcludeerd dat de Grondwet ruimte biedt voor een door de wetgever op te stellen wettelijke bepaling die deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde stelt voor de toegang tot de kinderopvang.

Deze wettelijke grondslag is er op dit moment (nog) niet. Als de wetgever dit wettelijk wél wil vastleggen, dan zal de wetgever dit goed moeten motiveren. Dit betekent dat de wettelijke bepaling een gemotiveerde rechtvaardiging moet bevatten om inbreuk te kunnen maken op verschillende vrijheidsrechten en gelijkheidsbehandelingen. Denk aan het recht op lichamelijke integriteit, de godsdienst- en opvoedingsvrijheid en gelijkheidsnormen.

In dit afwegingskader van het ministerie lees je waar een houder rekening mee moet houden bij het voeren van een weigeringsbeleid. En voor welke vrijheidsrechten en gelijkheidsnormen de houder goed moet motiveren waarom een inbreuk gerechtvaardigd is.

Download: Juridisch afwegingskader weigeringsbeleid niet-gevaccineerde kinderen

BMK: Tijdelijke oplossing
De BMK is blij dat kinderopvangorganisaties met dit juridisch afwegingskader duidelijke handvatten aangereikt krijgen om een een weigeringsbeleid op te stellen voor niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers. Wij zien dit afwegingskader echter als een tijdelijke oplossing. Wij blijven benadrukken dat wanneer de vaccinatiegraad zakt tot onder een afgesproken grens, er door de overheid op basis van een wettelijke grondslag, ingegrepen moet worden. Als de kinderopvang geacht wordt iets te doen, dan moet dat gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag.

De politiek moet de adviezen uit het rapport ‘Rapport ‘Prikken voor elkaar’ ter harte nemen. Dit rapport geeft het kabinet duidelijke richtlijnen om de dalende vaccinatiegraad te keren.

Daarnaast vindt de BMK dat het verstandig als is als ouders het Rijksvaccinatieprogramma volgen omdat dat ook bijdraagt aan de bescherming van kinderen van andere ouders.

Flyer branche
Branchepartijen, BMK, BK, BVOK, Nysa, BOinK en VoorWerkendeOuders stelden daarnaast een flyer samen over de noodzaak van vaccineren in de kinderopvang. Deze eenvoudige flyer kan gedeeld kan worden met ouders en geeft algemene informatie maar doet geen recht aan de complexiteit van het onderwerp. De BMK is daarnaast samen met een aantal leden bezig om o.a. een brochure over dit onderwerp samen te stellen. In deze brochure zal aandacht zijn voor het aangaan van een gesprek met medewerkers en ouders over dit onderwerp. Om alle ouders te bereiken zal aandacht besteed worden aan taalniveau en de beschikbaarheid van de informatie in meerdere talen.

Download:  Flyer branchepartijen ‘Vaccinaties’

Deel dit nieuwsbericht