Ouders met Kinderopvangtoeslag
De buitenschoolse opvang (BSO) was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 (sluitingsperiode 3). Ouders die tijdens deze periode kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage door betaalden, ontvangen rond 11 juni 2022 een brief in hun Berichtenbox of per post. De overheid stort de vergoeding rond 15 juni 2022 op de rekening- van deze ouders.
Meer informatie over nabetalingen van deze TTKO-regeling (Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang met Overheidsbijdrage), is te vinden op TTKO additionele regeling.

Subsidie van de gemeente
Ouders die gebruik maken van het gemeentelijk aanbod (voorschoolse educatie (ve), een kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of een sociaal-medische indicatie (SMI)) ontvangen van hun gemeente een vergoeding. Ouders moeten hier zelf contact over opnemen met hun kinderopvangorganisatie of gemeente.

Ouders zonder Kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie
Ouders die de kinderopvang zelf betalen, omdat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie, kunnen dit najaar de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO) aanvragen.

Lees meer op de website van de SVB

Deel dit nieuwsbericht