Tegemoetkoming aanvragen

Tijdens de sluitingsperiode is aan ouders gevraagd om de rekening volledig door te betalen. Hiermee behielden ouders hun plek op de buitenschoolse opvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die de buitenschoolse opvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 1 oktober een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB.

De doelgroep van de regeling is divers. Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook bijvoorbeeld om expats. De SVB verstrekt na aanvraag de tegemoetkoming aan degene die de factuur heeft betaald en op wiens naam de factuur staat. Dat kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de betaalde facturen, waarbij de tegemoetkoming per uur niet hoger is dan de maximum uurprijs.

Ouders ontvingen dit bericht van het Ministerie.

Deel dit nieuwsbericht