Het RIVM heeft de regeling bekend gemaakt op welke wijze medewerkers en kinderen in de kinderopvang en gastouderopvang kunnen worden getest.

Medewerkers
Een medewerker in de kinderopvang met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts, kan getest worden. Medewerkers kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts en gastouders met hun huisarts voor een test door de regionale GGD.

Kinderen
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.

Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar het kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Het protocol kinderopvang is op deze nieuwe maatregel aangepast. Daarnaast heeft de overheid een Q&A opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

GGD GHOR Nederland heeft een filmpje gemaakt over het testen van medewerkers in de sectoren onderwijs, kinderopvang en (jeugd)sport.

Download hier de laatste versie van het protocol veiligheid en hygiene kinderopvang

LINK NAAR Q&A volgt

Link naar het RIVM: ‘Wie wordt getest?’

Infographic RIVM testbeleid kinderopvang

 

Deel dit nieuwsbericht