Vandaag hebben SZW, VNG en GGD GHOR een bericht gepubliceerd inzake toezicht, handhaving en Corona. GGD regio’s en gemeenten worden opgeroepen de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona goed mee te wegen en daarom maatwerk te leveren en een eventuele overtreding in dat licht te bezien.

De BK en de BMK zijn zeer teleurgesteld over de inhoud van dit bericht. GGD regio’s en gemeenten krijgen geen bruikbare handvatten aangereikt voor het beoordelen van de uitzonderlijke situaties en de door ondernemers in uiterste nood genomen bijzondere maatregelen om de kinderen verantwoord te blijven opvangen. We dringen er al langere tijd op aan dat er meer concrete afspraken nodig zijn. We zullen daarom op korte termijn met ons eigen stappenplan komen om ondernemers wel handvatten te geven om in deze bijzondere tijden maatregelen te nemen en zo de opvang verantwoord open te houden.

Deel dit nieuwsbericht