Vanaf 8 juni is alle kinderopvang weer volledig open en de noodopvang is slechts beperkt beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Ook het toezicht pakt geleidelijk aan de ‘normale’ werkwijze weer op. Hieronder de richtlijn van GGD/GHOR:

Richtlijn ‘Veilig op inspectie’ (GGD/GHOR)
Toezichthouders gaan weer zoveel als mogelijk locatiebezoeken uitvoeren, uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. De veiligheid en het belang van de kinderen staan hierbij altijd voorop, waarbij natuurlijk oog is voor de veiligheid van de medewerkers in de kinderopvang en van de toezichthouder. GGD GHOR Nederland heeft met dit doel voor de toezichthouders de richtlijn ‘veilig op inspectie’ tijdens de coronacrisis opgesteld. Zo zal de toezichthouder alleen langskomen als hij geen klachten heeft die kunnen duiden op Corona, vermijdt hij de breng- en haalmomenten, zal hij zowel bij aankomst als vertrek de handen wassen, en zal hij zo kort mogelijk op de locatie aanwezig zijn.

De kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving gelden onverkort. De houder is verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Het is mogelijk dat de naleving van een aantal kwaliteitseisen nog enige tijd onder druk blijft staan ten gevolge van de coronacrisis, geeft GGD/GHOR aan. Hier wordt in toezicht en handhaving rekening mee gehouden. Indien de houder niet aan de kwaliteitseisen voldoet, overweegt de toezichthouder of de door de houder genomen maatregelen toch leiden tot verantwoorde kinderopvang, en neemt dit mee in het advies aan de gemeente.

Omdat sinds de uitbraak van corona veel inspectiebezoeken zijn uitgesteld, zal het toezicht in eerste instantie de focus leggen op de inspecties die het meest dringend zijn. Het belang van het borgen van veilige en verantwoorde opvang voor het kind staat centraal.

Download GGD/GHOR Richtlijn ‘veilig op inspectie tijdens de coronacrisis’

Oproep vanuit de BMK:
Graag willen wij monitoren hoe het toezicht van de GGD in deze periode verloopt. Het is nog steeds een spannende tijd waarin we te kampen hebben met (nog meer) personeelstekort en andere gevolgen van de corona crisis. We hebben de GGD’en opgeroepen tot dialoog en waarderend toezichthouden in de komende maanden. Wij vinden dat we samen sterk moeten staan! Ervaringen met inspectiebezoeken horen we graag terug, zodat we aandachtspunten kunnen meenemen naar landelijke overleggen met de GGD GHOR en het Ministerie van SZW.

Deel dit nieuwsbericht