De tekst van dit bericht is op 15 februari aangepast:

Door het Coronavirus is de wijze van toezicht op de kinderopvang (KDV, BSO en GO) aangepast. De GGD’en pakken het reguliere toezicht op de dagopvang en gastouderopvang geleidelijk weer op.
Voor BSO’s vindt toezicht via het “vinger aan de pols” principe in combinatie met “signaal gestuurd” toezicht plaats. De inspecteur zal indien nodig telefonisch contact opnemen met de houder en vragen hoe de opvang tijdens de lockdown is georganiseerd. Er wordt geen rapport gemaakt. Signalen die binnenkomen bij de GGD kunnen aanleiding zijn een onderzoek (met rapport) te starten.

Het uitgangspunt voor alle onderzoeken is dat het toezicht op afstand plaatsvindt, tenzij de inspecteur locatiebezoek noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit of bij zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid. Inspecteurs nemen tijdens de inspectie extra maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

Download hier het volledige advies.

Deel dit nieuwsbericht