VeiligheidNL ontwikkelt op dit moment een toolkit voor de dagopvang en buitenschoolse opvang rond het thema ”Risicovol spelen”. Met de hulp van deze toolkit kunnen werknemers in de kinderopvang leren hoe risicovol spel op de locatie kan worden opgepakt, geïmplementeerd in het beleid en uitgedragen richting collega’s, ouders, kinderen en inspectie. Wij als branchevereniging kijken mee met de ontwikkeling van de toolkit en leveren input waar mogelijk.

Om in kaart te brengen wat de juiste manier is om de toolkit ‘Risicovol spelen’ straks aan de kinderopvangbranche aan te bieden is VeiligheidNL een onderzoek gestart onder locatiemanagers van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Aan de hand van een vragenlijst wil VeiligheidNL o.a. achterhalen:
– wat de kennis en behoefte is als het gaat om Risicovol spelen;
– hoe de aanschaf van ondersteuningsmiddelen binnen de kinderopvang geregeld is;
– hoe de kinderopvang in de praktijk gebruikmaakt van ondersteuningsmiddelen;
– wat de kinderopvang nodig heeft bij ondersteuningsmiddelen.

Heb je de mail van VeiligheidNLontvangen?
Onlangs heeft VeiligheidNL per mail een bericht hierover gestuurd naar locatiemanagers, met daarin een link naar de vragenlijst.

Wil je VeiligheidNL helpen? Vul de vragenlijst dan in voor uiterlijk 31 mei. Het invullen van de vragenlijst kost tussen de 10 en 15 minuten. Alvast heel hartelijk bedankt voor je medewerking!

Deel dit nieuwsbericht