Kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie (VE) aanbieden, kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters met een VVE-indicatie.

Als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs is hiervoor dit jaar € 10,7 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 augustus tot en met 10 september. De programma’s kunnen worden aangeboden tot en met 9 januari 2022.

De subsidie is voor programma’s die worden ingezet om verdere achterstand  als gevolg van de coronamaatregelen te voorkomen. De programma’s moeten aanvullend zijn op het bestaande aanbod voor VE en kunnen alleen plaatsvinden op kindercentra die als VE-locatie staan geregistreerd.

Inhaalprogramma’s in alle weken mogelijk

De regeling is verruimd. Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma in de vakantieweken én/of voor de weken dat zij al een aanbod VE hebben. Voorheen konden kindercentra die regulier open zijn in de schoolvakanties geen subsidie aanvragen voor een inhaalprogramma. In de nieuwe aanvraagperiode kan dit wel. Daarbij geldt dat het totale aanbod van reguliere VE en inhaalprogramma samen maximaal 6 uur per dag mag zijn.

Hoofdlijnen subsidieregeling

  • Je kunt aanvragen per locatie, waarbij een aanbod wordt gedaan aan ten minste 3 peuters.
  • Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor peuters met een VVE-indicatie.
  • Het aanbod bestaat uit minimaal 1 week in de herfst- en kerstvakantie 2021 en is dan minimaal 10 en maximaal 16 uur per week; en/of
  • Het aanbod bestaat uit minimaal 1 uur per week gedurende meerdere weken, niet zijnde vakantieweken voor de betreffende locatie.
  • Het aanbod bestaat uit extra uren (bovenop de uren die de ouder contractueel al afneemt).
  • Het aanbod is gratis voor ouders.
  • De kwaliteitseisen kinderopvang en VE zijn van toepassing op het aanbod. Uitzondering daarop is dat, ingeval van extra aanbod tijdens vakantieweken, bij een groep van meer dan 8 kinderen de tweede beroepskracht een beroepskracht VE, beroepskracht of beroepskracht in opleiding mag zijn in de zin van de Wet kinderopvang. De eerste beroepskracht is een beroepskracht VE.
  • De subsidie bestaat uit € 500,- voor coördinatiekosten en € 12,50 per peuter per uur voor uitvoeringskosten.

Aanvragen

Meer informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Deel dit nieuwsbericht