Noodopvang voor kwetsbare kinderen – lees het artikel in KinderopvangTotaal

Uit de praktijk: noodopvang voor kwetsbare kinderen

Zoveel mogelijk kinderen een veilige situatie bieden in crisistijd door een gezamenlijke inspanning van VNG, kinderopvang en onderwijs: óók dat gebeurt op de noodopvang. Maar hoe ziet dit eruit?

De noodopvang is sinds 16 maart open. Eind maart kregen gemeenten een oproep van minister Arie Slob(Onderwijs) om ook opvang te regelen voor kwetsbare kinderen. Maar hoe doe je dat? In een eerder artikel bieden de BMK en de BK praktische handvatten.

Uit de praktijk

Gelukkig weten verschillende organisaties de noodopvang voor kwetsbare kinderen goed op te pakken. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Stichting Peuterspeelzalen Leiden

‘Onze zorgcoördinator gaf gelijk de risico’s aan voor bepaalde gezinnen en we zijn gewoon begonnen’

Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) biedt peuteropvang, speelgroepen (1plus) en bso. Het merendeel van de peuters die naar de peuteropvang gaan bij de SPL heeft een VE-indicatie. Direct na de sluiting is besloten om noodopvang te verzorgen voor kwetsbare kinderen. Dat is vanuit eigen initiatief gedaan. Directeur Piet Penning: ‘Onze zorgcoördinator gaf gelijk de risico’s aan voor bepaalde gezinnen en we zijn gewoon begonnen.’

Iedere week is er contact met alle ouders van kinderen met een VE-indicatie of andersoortige indicatie. Als pm’ers tijdens een gesprek signalen krijgen dat het niet goed gaat, vragen ze of de kinderen naar de peuteropvang mogen komen. Penning: ‘Pm’ers denken met de ouders mee en geven bijvoorbeeld aan dat als een van de kinderen naar de opvang toe kan komen, de ouder even tijd heeft voor zichzelf of voor een ander kind.’

De SPL biedt per wijk een aanbod op maat aan. Indien nodig stemt de SPL af met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en waar mogelijk wordt ook samengewerkt met school. Ongeveer 8 van de 22 locaties zijn open op het moment. Op sommige locaties worden er op bepaalde dagen slechts één of twee kinderen opgevangen en soms ontstaat er een combinatie van een peuter met een bso-kind. Om de emotionele veiligheid te waarborgen en voldoende uitdaging te bieden aan beide leeftijdsgroepen, worden dan twee pm’ers ingezet. Ook wordt zo veel mogelijk het standaard dagritme en de rituelen en activiteiten gedaan, die normaal ook worden gevolgd.

Kinderopvang Samen Utrecht

‘Er zijn al veel gezinnen bereikt, maar er zijn helaas ook nog te veel gezinnen die we niet kunnen bereiken’

De kinderopvangorganisaties Ludens en Kind & Co werken nauw samen onder de naam ‘Kinderopvang Samen’. Bij deze kinderopvangorganisatie worden zowel kinderen uit de kinderopvang als de peuteropvang (halve dagopvang) opgevangen als zij uit kwetsbare gezinnen komen. De gemeente Utrecht was vanaf het begin actief betrokken bij de aanpak richting kwetsbare gezinnen, zo geeft pedagogisch adviseur Kobi Wanningen van Kinderopvang Samen aan. Eerst zijn de zorgcoördinatoren van de kinderopvangorganisaties bij elkaar gekomen om een selectie te maken van de kwetsbare gezinnen. Vervolgens zijn deze zorgcoördinatoren het gesprek aangegaan met de Jeugd Gezondheidszorg/het consultatiebureau, het buurtteam en GGZ-organisaties om te overleggen wat er per gezin nodig zou zijn. Ook is overlegd met scholen wat er gezamenlijk te regelen viel. Vervolgens zijn de gezinnen benaderd.

Zodra de ouders toestemming gaven, hebben de zorgcoördinatoren in overleg met het buurtteam besloten wat het beste aanbod per gezin zou zijn. Wanningen: ‘Er is regelmatig overleg tussen alle partijen en we houden elkaar goed op de hoogte. Er zijn al veel gezinnen bereikt, maar er zijn helaas ook nog te veel gezinnen die we niet kunnen bereiken. Ook zijn er gezinnen die geen gebruik durven maken van het aanbod, omdat ze absoluut niet naar buiten durven. Deze kinderen zitten dus al weken binnen. Dat is zorgwekkend. Het alternatief is bijvoorbeeld dat pm’ers dagelijks telefonisch contact onderhouden of er langsgaan en even contact aan de deur/het raam zoeken. Hierin trekken we samen op met het onderwijs en de JGZ.’

Kinderopvang Kiddoozz

‘We zien het als onze belangrijkste taak om alle kinderen, ook in deze tijd, emotionele veiligheid te bieden’

Claudine Fernald, adjunct-locatiehoofd van de Bevertuin in Beverwaard, een locatie van Kiddoozz, vertelt over de opvang van kwetsbare kinderen op hun locatie. ‘Op bso De Bevertuin vangen we kinderen op van ouders met een vitaal beroep van 7.00 tot 18.30 uur. Daarnaast hebben wij momenteel zo’n 15 zorgkinderen in de opvang. Die kinderen worden aangemeld via het wijkteam of via school. We vangen ze op tijdens schooltijden, van 9.00 tot 15.00 uur. Soms waren ze al klant van ons, maar soms ook niet.’

‘De redenen waarom kinderen als zorgkind gekwalificeerd worden, liggen uiteen. Het kan zijn omdat een ouder ziek of overspannen is, omdat ouders niet goed kunnen begeleiden bij het huiswerk, of om ze om een andere reden even uit de thuissituatie te laten stappen. Het is ook niet altijd duidelijk wat de problematiek is, want er kleven allerlei privacyregels aan. Al deze kinderen worden door ons opgevangen. Ze draaien mee met ons vaste dagritme om de structuur er in te houden. Want er is natuurlijk veel veranderd voor de kinderen, ook in de groepsdynamiek. We willen zorgen dat de dagen zo normaal mogelijk voor ze zijn. We zien dat als onze belangrijkste taak: om alle kinderen ook in deze tijd emotionele veiligheid te bieden.’

Wat kunnen kinderopvangorganisaties doen?

Noodopvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen dient in overleg te gebeuren met de gemeente. In iedere gemeente zou een coördinator aangesteld moeten zijn die regie houdt over de noodopvang. In vijf stappen wordt duidelijk waar de kinderopvang in beeld komt. Bekijk de vijf stappen

Deel dit nieuwsbericht