Veiligheid.nl heeft in samenwerking met De Gezonde Kinderopvang een voorlichtingsvideo ontwikkeld voor professionals in de kinderopvang en voor ouders ter promotie van uitdagend spelen.

Uitdagend spelen draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende competenties van kinderen, zoals de motoriek, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. En laten we eerlijk zijn, het is ook vaak veel leuker voor kinderen! Vanuit de GGD GHOR heeft onze nieuwe collega Maryse Nijhof een bijdrage geleverd aan de video. Zij legt daarin kort uit hoe het toezicht in de kinderopvang nu oordeelt over uitdagend spelen in de kinderopvang. In de video licht zij de zienswijze vanuit het toezicht toe.

Jaarcongres Management Kinderopvang (15 mei)
De BMK draagt graag het belang van uitdagend spelen uit. In mei 2019 organiseerden wij een inspiratiesessie ‘Spanning en sensatie op de BSO: geef risicovol spelen vrij spel!’, die goed bezocht werd.
Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan uitdagend spel. Tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang op 15 mei geeft Maryse namens de BMK een workshop over uitdagend spelen en buitenruimten. Meer informatie en aanmelden

Video zien en meer lezen

 

Het toezicht en uitdagend spelen

door: Maryse Nijhof

Als oud toezichthouder heb ik een aantal locaties nog scherp op mijn netvlies staan en dit zijn bijna allemaal locaties waar ik uitdagend spel heb geobserveerd in een bijzondere (buiten)ruimte. Ik zie nog het boerenlandschap liggen waar kinderen in de ondergaande zon hutten van hout aan het maken waren. Het kinderdagverblijf waar de binnenruimte zo groot was, dat ze er een enorm klimrek in hadden geplaatst en de kinderen er ook rond mochten racen met fietsjes. De babygroep waar verschillende constructies waren gemaakt, zodat de baby’s omhoog konden kruipen en oefenen met het houden van evenwicht. Het was altijd een combinatie van factoren die het uitdagende spelen succesvol maakte. De inrichting is uiteraard van groot belang. Daarnaast zijn een duidelijke visie van de leidinggevende, het zelfvertrouwen, de goede begeleiding en kennis van de pedagogisch medewerkers en het betrekken van de ouders net zo belangrijk.

De nieuwe regelgeving laat veel ruimte voor de kinderopvang om zelf invulling te geven aan het beleid veiligheid en gezondheid. Als toezichthouder ben ik héél veel dezelfde beleidsplannen veiligheid en gezondheid tegen gekomen. Natuurlijk zijn veel risico’s in de kinderopvang hetzelfde, maar waarom niet gebruik maken van de ruimte die de nieuwe regelgeving biedt om een eigen richting op te gaan? Een richting uiteraard die van toegevoegde waarde is voor kinderen. We leren de kinderen bijvoorbeeld klussen, klimmen, vallen, stoeien, survival skills, beeldhouwen, circusgym, enzovoorts, omdat wij denken dat dit op een bepaalde manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Om vervolgens te beschrijven wat de werkwijze is. De boodschap van de GGD is met name: zorg dat iets doordacht gebeurt. Het vindt plaats in de setting van professionele kinderopvang, dus biedt het ook op professionele wijze aan.

 

Deel dit nieuwsbericht