Uitkomst gesprek op 17 december met minister over Stint

Op 17 december ging de BMK in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Stint. Op de agenda stonden onder meer de gedachtewisseling over mogelijkheden om een door nieuwe regelgeving aangepaste en daarmee veiliger Stint, weer toegelaten te zien worden. Ook de mogelijke tijdpaden daartoe en de kosten hiervoor kwamen ter sprake. De Tweede Kamer heeft intussen echter besloten het debat met de minister over het TNO-rapport uit te stellen tot na het Kerstreces, dat op 15 januari 2019 eindigt. Tot dat moment is nog niet met zekerheid te zeggen welke aanpassingen de politiek van de fabrikant en eigenaars van Stints zal vragen.

Het TNO rapport heeft onder andere laten zien dat vooral van de zijde van de overheid zelf, zaken verbetering behoefden waar het gaat om het keuren van voertuigen als de Stint. Dat laat uiteraard onverlet dat we als BMK noodzakelijke aanpassingen van harte zullen onderschrijven. Tegelijkertijd vindt de BMK het volkomen redelijk, mede omdat de huidige periode van schorsing en niet-toelating tamelijk lang zal duren, dat de overheid bijdraagt in de extra kosten waarmee de kinderopvang zich geconfronteerd ziet. Het gesprek daarover zal dan ook moeten worden voortgezet zodra duidelijk is wat de Tweede Kamer wil; dan is immers ook duidelijk hoeveel tijd het zal kosten om dit te bereiken.

In het beste geval zal in februari 2019 een tijdelijk toetsingskader voor de Stint worden vastgesteld. Pas nadat het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar het ongeval met de Stint is afgerond en de uitkomsten hiervan bekend zijn, kunnen we een definitief kader en mogelijke nieuwe wetgeving verwachten. De verwachting is dat het mogelijk tot het najaar van 2019 zal duren voordat dit rond is.

Deel dit nieuwsbericht