Programma School & Omgeving

Op 22 augustus start het programma School & Omgeving. Lokale coalities van samenwerkingspartners werken hierin samen om de kansen voor kinderen te vergroten. Minister Wiersma heeft 45 voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden. Naast de groep ‘voorlopers’ krijgen ook ‘doorgroeiers’ middelen voor één jaar voor het verder ontwikkelen van hun programma. Daarnaast wordt een kleinere groep ‘starters’ ruimte gegeven om een samenwerking met lokale partijen te organiseren.

Subsidieregeling

Op 18 juli is de Subsidieregeling School en omgeving  bekend gemaakt. Deze subsidieregeling is een eerste fase in de lerende aanpak rijke schooldag. De ervaringen en kennis die in deze fase worden opgedaan zal worden benut voor het vervolg. Zie voor meer informatie over de subsidie voor de verrijking van school en omgeving ook de website van de Gelijke Kansen Alliantie. De aanvraagperiode is van 22 augustus tot en met 30 september 2022.

BMK leden melden zich aan

Voor het voorlopertraject hebben ook leden van de BMK zich aangemeld met een coalitie van diverse partners. De rijke schooldag sluit nauw aan bij de overtuigingen van de BMK. Het past in de beweging die we met elkaar maken richting de toekomst. We juichen de toenadering van kinderopvang en onderwijs en andere betrokken sectoren toe!

Op de BMK website zullen we dan ook voorbeelden van BMK leden die bezig zijn een goedlopend programma neer te zetten, met jullie delen. Ook zullen we leden opzoeken en jullie verder meenemen in de ontwikkelingen.

Voorloperstraject Gemeente Almelo- Humankind; goed op weg!

Binnen de Gemeente Almelo wordt al een aantal jaren nauw samengewerkt tussen onderwijs, kinderopvang, gemeente en welzijn in de samenwerkingsstructuur “Het jonge kind”. De gemeente Almelo kent een aantal wijken die als gedeelde noemer hebben dat kinderen en hun ouders op meerdere gebieden een uitdaging hebben.

De samenwerkingspartners signaleren dat ouders echt het beste willen voor hun kinderen, maar dat zij niet altijd weten hoe ze dat kunnen doen. Voor een goede ontwikkeling van kinderen is een stabiele thuisomgeving belangrijk. Veel ouders hebben zelf zorgen vanwege werk (of het ontbreken van werk), financiën of vanwege hun (psychische) gezondheid. Ook echtscheidingen hebben veel impact op ouders en kinderen. Daarbij spelen nog factoren als armoede, anderstalig of laaggeletterd zijn, het hebben van psychische of lichamelijke zorgen, of de problematiek rond huisvesting die niet passend is.

Door armoede kunnen kinderen binnen deze wijken in Almelo vaak niet meedoen aan activiteiten waarbij ze hun talenten ontwikkelen. We zien ook dat kinderen in deze wijken minder sociale en digitale vaardigheden meekrijgen en daardoor meer moeite hebben om zich in de klas te kunnen richten op het leren. Dit maakt dat de cijfers achterblijven, maar ook dat kinderen niet meer gemotiveerd zijn om te leren, of zoveel onrust ervaren hebben dat het leren belemmerd wordt.

Welzijnsorganisatie Avedan verzorgt al jaren allerlei activiteiten onder de noemer “Verlengde Schooldag”. Vanuit deze rol hadden zij nauw contact met de 8 scholen in deze wijken. Ouders schrijven hun kind in voor de activiteiten en leerkrachten stimuleren dit. In 2021 heeft de kinderopvang Humankind aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij deze activiteiten. Het idee was om BSO kinderen ook een kans te geven om mee te doen met de activiteiten maar ook om de pedagogisch medewerkers te betrekken en BSO ook activiteiten te laten organiseren waar alle kinderen aan kunnen deelnemen. Voor kinderen gelijke kansen en een mooie mix van kinderen van werkende en niet werkende ouders. Daarnaast weten medewerkers rondom het kind elkaar beter te vinden. De naam “Verlengde Schooldag” werd hiermee vervangen door IKC Actief en werkgroep met medewerkers van Avedan en Humankind werd in het leven geroepen. Corona heeft er helaas voor gezorgd dat de voorgenomen initiatieven nog niet goed uit de verf zijn gekomen.

Op het moment dat we de samenwerkingscoalitie weer om tafel gingen om de initiatieven weer op te pakken kwam de kans om de aanmelding voor de rijke schooldag te doen. In combinatie met de NPO gelden waar al combifuncties BSO-Onderwijs uit voortvloeien kan de coalitie mooie stappen maken voor de kinderen in Almelo. Begin van het nieuwe schooljaar worden de plannen geconcretiseerd.

Betrokken organisaties Schoolbesturen: OPOA, PCO Noord Twente en Varietas,

Kinderopvang: Humankind, stichting kinderopvang Varietas

Welzijn: Avedan

Gemeente Almelo

Oproep aan BMK leden; deel goede voorbeelden

Heeft jouw organisatie zich aangemeld voor het programma rijke schooldag? Wil jij dat wij een bezoek komen brengen aan jouw organisatie om te delen waar jullie je sterk voor maken? Zijn jullie geselecteerd voor het voorloperstraject en wil je hier een bericht over plaatsen op onze BMK website? Laat het ons weten en stuur je bericht naar onze info-mailbox!

Deel dit nieuwsbericht