In gesprek over incidenteel clusteren met GGD GHOR

Inhoudelijke overeenstemming nabij
Op 16 juli zat de BMK op uitnodiging van GGD GHOR aan tafel om met elkaar te spreken over het samenvoegen van groepen op een andere locatie, oftewel het ‘locatie overstijgend incidenteel clusteren’. Over dit onderwerp heerst al maanden veel onrust en onduidelijkheid. Samen met BOinK en de BK – zij waren eveneens aanwezig – hebben we hierover reeds diverse brieven geschreven; aan de Staatssecretaris, GGD GHOR, VNG en Kamerleden.

Het was een prettig en verhelderend gesprek waarin we zeer gedetailleerd met elkaar de situatie besproken hebben.

Wat staat er nu écht in de wet- en regelgeving? Hoe wordt dat geïnterpreteerd in bestaande toezicht- en uitvoeringspraktijken? Wat heeft de definitie van ‘kindercentrum’ ermee te maken? Wat heeft er in de zomer van 2018 nou toe geleid dat GGD GHOR besloot de richtlijn aan te passen? In welke situaties hebben we het nu precies over incidenteel clusteren? Waarom is dit zo belangrijk voor onze houders en met name voor de kinderen? Zijn er omstandigheden te definiëren waarin het wel of niet aanvaardbaar is? Hoe zorgen we ervoor dat ouders niet in de problemen komen met hun kinderopvangtoeslag? Etc. etc.

En de hamvraag: Waar kunnen we elkaar gezamenlijk vinden in een werkbare, landelijke oplossing die voor alle partijen gelijk is en waarover ook eenduidig door GGD GHOR, Belastingdienst Toeslagen, Ministerie van SZW en de drie branchepartijen kan worden gecommuniceerd?

Hoe nu verder?
Over de uitkomsten van het gesprek kunnen we nu nog niets zeggen. Afstemming met het ministerie SZW en VNG gaat de komende dagen plaatsvinden. Naar verwachting hebben we vóór 1 augustus duidelijkheid. Hou onze website in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht