Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Kennisdocument

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het kennisdocument WAB. Hierin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie. In het document zit een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Daarnaast is nieuwe informatie toegevoegd aan het kennisdocument.

Download hier de nieuwste versie 1.4 van oktober 2020.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (1.3)

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • Bij vraag 2.8 onder b) is verduidelijkt hoe de uitzondering voor de BBL-leerling moet worden toegepast. De lage WW-premie is pas van toepassing indien de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen.

 

Deel dit nieuwsbericht