Vandaag heeft Minister Slob in zijn brief bekend gemaakt dat  de urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden wordt uitgesteld: van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020.

Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatieronde en gesprekken die het ministerie met de branchevertegenwoordigers en onze achterban heeft gevoerd. In zijn brief geeft Slob aan dat hij het met de partijen eens is dat de periode tussen publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap geworden is. En dat dit een zorgvuldige uitvoering in de weg zit.

Kwaliteitsverhoging

De BMK heeft kwaliteit zeer hoog in het vaandel staan en wij maken ons om die reden hard voor alle kwaliteitsverhogende maatregelen binnen de kinderopvang. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat goede voorbereiding essentieel is om de beoogde kwaliteit te bereiken. BMK is om die reden tevreden dat er uitstel is verleend en sluit zich aan bij de oproep van de minister om, waar mogelijk, al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten.

Lees hier de brief van Minister Slob

Deel dit nieuwsbericht