Hoe gaat het met het ‘Verbetertraject kinderopvangtoeslag’?

Onder de noemer ‘Verbetertraject kinderopvangtoeslag’ werken het ministerie van SZW en de Belastingdienst samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders, zodat (hoge) terugvorderingen worden voorkomen. Hiervoor hebben SZW en de Belastingdienst een pakket met maatregelen samengesteld dat samen te vatten valt als: eerder signaleren als de werkelijkheid verschilt met de aanvraag, ouders begeleiden en verbetering van de digitale dienstverlening.

Hieronder een korte update over de stand van zaken.

Eerder signaleren
Inmiddels levert ruim 80% van de kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens aan via het gegevensportaal. Daardoor ontvangt de Belastingdienst van de meeste ouders met een aanvraag kinderopvangtoeslag, gegevens die de Belastingdienst kan gebruiken om ouders eraan te herinneren een wijziging door te geven als dat nodig is. Ouders die de kinderopvangtoeslag app hebben gedownload, zullen de signalen via de app krijgen. Anders krijgen zij een brief.

Met enkele kinderopvangorganisaties die nog niet leveren, neemt de Belastingdienst gericht contact op of stuurt een brief als contact krijgen niet lukt. Daarnaast krijgen alle kinderopvangorganisaties in december een brief over het verplicht maandelijks leveren vanaf 1 januari 2021.

Bij elke maandlevering ontvangen kinderopvangorganisaties een verwerkingsverslag. Het doel van deze verslagen is om kinderopvangorganisaties te informeren welke gegevens bruikbaar zijn voor het kunnen sturen van signalen naar ouders.

Communicatiecampagne
Op 7 september is de campagne kinderopvangtoeslag gestart met als doel ouders te informeren over het belang van het snel doorgeven van wijzigingen. Behalve radio- en TV-spotjes zijn er ook artikelen in magazines, kranten en online geplaatst. Twee voorbeelden:

Toolkit voor ‘partners’
Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus zijn belangrijke partners voor SZW en de Belastingdienst in dit traject omdat zij dicht bij ouders staan en vaak vragen krijgen over de kinderopvangtoeslag. Ter ondersteuning is voor de kinderopvang daarom een toolkit ontwikkeld met verschillende communicatiemiddelen over de kinderopvangtoeslag en het doorgeven van wijzigingen; nieuwsbrieven en artikelen, posters, social media posts, veelgestelde vragen en antwoorden en een infographic.

OPROEP: Hoe bevalt de toolkit?
Mis je zaken in deze toolkit, heb je behoefte aan aanvullende inhoud of een heel goed idee hoe de Belastingdienst de toolkit kan verbeteren? Stuur een mail aan de BMK

Persoonlijke begeleiding
Persoonlijke begeleiding is bedoeld voor ouders waarbij het vermoeden bestaat dat er problemen kunnen ontstaan met hoge terugbetalingen van de kinderopvangtoeslag, doordat deze ouders onvoldoende in staat zijn om zelf (tijdig) wijzigingen door te geven. Bij deze ouders wil de Belastingdienst door het bieden van intensieve begeleiding voorkomen dat er problemen ontstaan in de toekomst, en waar mogelijk problemen met hoge terugbetalingen uit het verleden oplossen. Inmiddels zijn via kinderopvangorganisaties tientallen verzoeken binnengekomen voor het ontvangen van een aanmeldformulier voor Persoonlijke begeleiding. En hier zijn ook tientallen begeleidingstrajecten uit voortgekomen. Een mooi resultaat.

De Belastingdienst ontvangt ook aanvragen voor begeleiding van ouders die vragen hebben over het aanvragen van de toeslag. Deze ouders kunnen met hun vragen terecht bij de bestaande kanalen van de Belastingdienst.

Verbetering digitale dienstverlening
In de praktijk blijkt dat ouders het moeilijk vinden om vooraf een inschatting te maken van het gezamenlijke inkomen, het aantal uren dat gewerkt gaat worden en van het aantal uren dat kinderopvang moet worden afgenomen. Eerder werd daarom de sectie ‘Mijn toeslagen’ op de site van de Belastingdienst aangepast. Daarnaast is dit aar de kinderopvangtoeslag-app geïntroduceerd. Ouders kunnen hierin makkelijk en overzichtelijk hun eigen situatie raadplegen, berichten ontvangen en zo nodig hun gegevens aanpassen.

Meer lezen: Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht