Om het toezicht en de handhaving in de gastouderopvang te intensiveren, wordt vanaf 1 januari 2022 structureel 6,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW. Met het extra geld hoopt SZW dat 50 procent van de gastouderopvanglocaties (inclusief de gastouders aan huis) ieder jaar geïnspecteerd wordt door de GGD.

Input BMK

BMK en medewerkers van SZW hebben eind september/begin oktober meerdere gesprekken gehad over de toekomst van het toezicht op de gastouderopvang en hoe dit niet alleen méér kan worden, maar ook kwalitatief beter en efficiënter ingevuld zou kunnen worden. Wij dragen daarbij onze BMK visie op gastouderopvang uit. Hierbij benadrukken we onder meer het belang van de professionalisering van de gastouders, de rol van de gastouderbureaus die steviger moet worden en dat we toe moeten groeien naar dialooggericht toezicht.

Binnen het toezicht van de toekomst moet veel meer ruimte zijn voor het bespreken van de pedagogische praktijk en minder (administratieve) afvinklijstjes. Naast onze algemene BMK visie op kwaliteit gastouderopvang, hebben we nog een document opgesteld met ideeën vanuit de BMK m.b.t. het toezicht op de gastouderopvang. In dit document staan ideeën die onze leden aandragen in de online ledensessies over gastouderopvang en in de BMK expertgroep gastouderopvang (een groep van vier leden die gastouderopvang bieden en op structurele basis meedenken over de gastouderopvang).

Deel dit nieuwsbericht