Er is een vernieuwde versie gemaakt van het model intern klachtenreglement. De huidige versie bestond inmiddels al ruim drie jaar en was toe aan een update. In het nieuwe ‘Model interne klachtenregeling kinderopvang’ is vooral het taalgebruik flink aangepast.

BOinK heeft het vernieuwde model geschreven in samenwerking met de BMK, BK, Sociaal Werk Nederland, het Klachtenloket Kinderopvang en GGD GHOR.

De hoop is dat het hierdoor voor ouders, oudercommissies en kinderopvangorganisaties zelf, duidelijker is wat ze kunnen en/of moeten doen wanneer ouders ergens ontevreden over zijn. Ook sluit het model nog meer aan bij de eisen uit de Wet kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen dit model gebruiken om de klachtenregeling binnen hun eigen organisatie te maken. Werd er al gebruik gemaakt van het model? Dan kan deze met het vernieuwde model geüpdatet worden. Het hebben van een klachtenregeling is verplicht en de oudercommissie heeft adviesrecht op de regeling. Een vernieuwd model interne klachtenregeling gastouderopvang volgt nog.

Het model interne klachtregeling is te vinden op de themapagina ‘Klachten & conflicten’ op de site van BOinK: Klachten & conflicten (boink.info)

Handreiking bij Model interne klachtenregeling

Het model beschrijft de formele route voor het schriftelijk indienen van een klacht. Het is belangrijk dat organisaties zelf een eigen werkwijze schrijven over hoe ze in hun organisatie het proces rondom indienen en afhandelen van klachten willen gaan inrichten. En dat zij dus niet alleen dit model invullen met hun eigen gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de vraag bij wie en hoe klachten kunnen worden ingediend en hoe ze worden afgehandeld. En wie binnen de organisatie is wanneer en waarvoor verantwoordelijk? Dit zijn keuzes in beleid die per organisatie zullen verschillen en bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van de grootte en organisatievorm.

Er zal naast het Model interne klachtenregeling dan ook nog een handreiking volgen met meer uitleg en tips die organisaties kan helpen bij het maken van de gehele interne klachtenregeling. Deze handreiking volgt in de eerste maanden van 2022.

Deel dit nieuwsbericht