BMK, BK en SWN hebben een brief naar minister Slob gestuurd met het verzoek een tweede termijn in te stellen voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie en de regeling uit te breiden tot en met de zomervakantie 2021.

Voor de zomer werd de subsidieregeling ontwikkeld als reparerende maatregel na de Corona-sluiting van het voorjaar. De subsidie gaf VE-aanbieders de mogelijkheid te middelen aan te vragen voor aanvullende VE programma’s in de schoolvakanties van dit jaar aan. Hiervoor trok OCW 7 miljoen uit, waar slecht 2 miljoen van is benut.

Na rondvraag onder leden van de branchepartijen bleek de onderbenutting onder andere veroorzaakt door de timing van de aanvraagtermijn, vlak ná de heropening en daags voor de zomervakantie. Organisaties hadden niet genoeg tijd om te polsen bij ouders of er animo was, de aanvraag in te dienen en de organisatie rond te krijgen.

Waar er wel een aanbod gerealiseerd kon worden, kwamen er positieve reacties. Ouders waren blij met het aanbod, kinderen hadden het naar hun zin en PM’ers zagen de positieve effecten.

Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet inzicht en de branche staat voor veel uitdagingen, zoals personeelsbezetting en in sommige gevallen tijdelijke sluitingen. Dit brengt onrust met zich mee en leidt tot discontinuïteit. Door VE-aanbieders de financiële middelen te bieden om extra aanbod in de schoolvakanties te organiseren, kan dit deels opgevangen worden.

De volledige brief is hier te lezen.

Deel dit nieuwsbericht