In de cao Kinderopvang is in hoofdstuk 10 de rol van de Medezeggenschap geregeld. Met Medezeggenschap wordt bedoeld:

  • OR: een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), of
  • PVT: een personeelsvertegenwoordiging als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), of
  • Als er geen OR of PVT is: het personeel

 Een or-reglement opstellen kan soms een lastige klus zijn. Elke ondernemingsraad moet een reglement hebben. Daarom heeft de SER een Voorbeeldreglement ondernemingsraden (or’s) ontwikkeld met daarin voorbeeldreglementen. Daarnaast geeft het reglement informatie over de WOR en taken, bevoegdheden en rechtspositie van or-leden en over afspraken tussen de or en de ondernemer.

Het Voorbeeldreglement voor or’s ondersteunt ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten.

Let wel op: in de cao Kinderopvang wordt op enkele plekken ten gunste van de WOR afgeweken.

Naast het Voorbeeldreglement stelt de SER ook een gratis tool ter beschikking die in het verlengde hiervan te gebruiken is.

Bron: SER

Deel dit nieuwsbericht