Voorlopig geen versoepelingen in de kinderopvang
Het kabinet heeft het advies van het OMT om nog geen versoepelingen in de kinderopvang toe te passen, overgenomen. Het OMT stelt dat versoepelingen ertoe zullen leiden dat kinderen en volwassenen met meer andere kinderen contact hebben. Dit kan leiden tot meer besmetting en quarantaine maatregelen. Het vaccineren in Nederland is goed op stoom gekomen, maar de benodigde vaccinatiegraad is nog niet bereikt. Het is in het belang van kinderen en medewerkers dat de kinderopvang en het onderwijs veilig open kunnen blijven. Het OMT adviseert om de aanvullende maatregelen t.a.v. contactbeperking in deze settings op dit moment niet los te laten. Door nog even vol te houden komt stap 4 in het openingsplan sneller dichterbij, zo geeft het OMT aan.

Wat vindt de branche hiervan?
We snappen de redenatie van het OMT, maar het verhoudt zich vreemd tot de versoepelingen in het voortgezet onderwijs en in de sport. Vooralsnog blijft binnen de kinderopvang het generiek kader van kracht. Maar met de zomer op komst is het handhaven van de cohortering of bubbels echter nauwelijks haalbaar. Temeer omdat zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers op vakantie zullen gaan of we krijgen juist meer kinderen omdat ouders moeten werken en de kinderen vakantie hebben. Bij het organiseren van activiteiten wordt het ingewikkelder als bepaalde hele kleine bubbels niet samengevoegd mogen worden. Ook zullen kinderen veel buiten spelen, waar de kans op besmetting kleiner is. En het aantal meldingen en quarantaines blijft afnemen. Daarom blijven BMK en BK samen pleiten voor versoepelingen in de kinderopvang

Zie ook ons procesbericht dat we vorige week plaatsen

Download de kabinetsreactie op 115e OMT-advies

Deel dit nieuwsbericht