Op dit moment staat de SLIM subsidie open voor aanvragen. Wat is de SLIM subsidie en voor wie?

Om leren en ontwikkeling op de werkvloer te ontwikkelen heeft het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor midden- kleinbedrijven*, die hier een subsidieaanvraag voor kunnen indienen. Organisaties kunnen voor maximaal € 25.000,- een aanvraag indienen. De SLIM subsidie kan ingezet worden om bijvoorbeeld loopbaanadviezen in te winnen voor werknemers of bedrijfsschool op te richten, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden. In september is een nieuwe aanvraagperiode.

*Het midden- en kleinbedrijf bestaat uit bedrijven met hooguit 250 werknemers (volgens de RVO).

Waarom alleen voor MKB?

De subsidie is uitgeschreven in het kader van een Leven Lang Leren. In MKB’s is het vaak minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. Er is veelal minder tijd, geld of beleid voor opleidingsmogelijkheden van medewerkers. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet deze sector een impuls geven om ook hier een Leven Lang Leren de norm te maken.

Deel dit nieuwsbericht