Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is één van die maatregelen. Momenteel is het UWV druk bezig met de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

Op de website van de Kamer van Koophandel is bekend gemaakt dat voor het indienen van een NOW aanvraag geen e-Herkenning of andere vorm van authenticatie nodig is. Zoals het er nu naar uitziet kan de aanvraag binnenkort met het loonheffingsnummer worden gedaan.

Deze week gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen officieel open. Naar verwachting kan vanaf 6 april een NOW aanvraag worden ingediend via het UWV.

De Rijksoverheid heeft op haar website een FAQ geplaatst over de NOW regeling.

Zie ons eerdere bericht over de NOW (16 maart)

 

Deel dit nieuwsbericht