De oude maatregel Werktijdverkorting is op 15 maart vervangen door de maatregel Tegemoetkoming loonkosten als onderdeel van het pakket steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) omschrijft de regeling als volgt: ‘Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Er hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden gedaan. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.’

Deze regeling heeft ook betrekking op flexwerkers en mensen met 0-urencontracten.

Voor de kinderopvang kán deze maatregel ook behulpzaam zijn. Als ouders contracten opzeggen en de omzet navenant daalt, kunnen ook ondernemers in de kinderopvang hierop aanspraak maken. Het advies van de overheid aan ouders blijft om de contracten in stand te houden en de facturen te blijven betalen. In de brief met het noodpakket wordt bovendien aangekondigd dat de overheid zoekt naar manieren om achteraf de eigen bijdrage die ouders betalen aan de kinderopvang, te repareren. Hiermee zou de omzetdaling in de kinderopvang beperkt moeten blijven. Gezien het sterke beroep dat het kabinet doet op ouders om de facturen voor de kinderopvang te blijven betalen, adviseren we ondernemers om dit af te wachten, tenzij er nu al sprake is van een sterke omzetdaling.

Lees het bericht ‘Steunmaatregelen kabinet economie (17 maart)

Deel dit nieuwsbericht