Wat wijzigt er in de CAO Kinderopvang?

Met ingang van 1 april 2017 zijn de bedragen van de salarisschalen met 1,2% gestegen. Dit betekent dat het salaris van medewerkers die onder de CAO Kinderopvang vallen, met 1,2% stijgt. Deze loonsverhoging staat los van de periodieken waar individuele medewerkers recht op hebben.

Zorg ervoor dat met deze aanpassing rekening wordt gehouden bij het uitbetalen van de salarissen voor april.

Met ingang van 1 juli 2017 vindt er opnieuw een loonsverhoging plaats. Deze bedraagt 1,0%.

Deel dit nieuwsbericht