De Rijksoverheid heeft ook bij de invoering van de wet IKK geen speciale regels omtrent het wennen opgenomen. Daarmee zijn voor het wennen de algemene kwaliteitsregels van kracht. Niet voor alle houders is daarmee duidelijk welke regels nu wel of niet gelden. In het operationele overleg kinderopvang met o.a. de VNG en GGD GHOR hebben we daarom afgesproken in een korte notitie de regels omtrent het wennen op een rijtje te zetten.

Download de notitie wennen. 

Deel dit nieuwsbericht