Werkbezoek BMK – Jeugdzorg Nederland – Spring Kinderopvang – Optimus

“Kom je meedoen?”

Spring Kinderopvang 22 september 2022

Hoe kunnen we jeugdhulp een plek bieden in IKC’s? Welke meerwaarde levert dit op? En op welke andere manieren kunnen we aan preventie doen om juist te voorkomen dat kinderen bij de Jeugdzorg terecht komen? Een paar onderwerpendie ter sprake kwamen tijdens het werkbezoek van Jeugdzorg Nederland aan het land van Cuijk.

Een sterke start door een krachtige samenwerking
Landelijk zijn we het er over eens dat de focus verlegd moet worden van het individuele kind naar de context van dat kind. Eén manier om hier vorm en inhoud aan te geven is het realiseren van kinderopvang als een basisvoorziening, naast het onderwijs. Met deze ontwikkeling in het vooruitzicht (‘gratis’ kinderopvang in 2025) is het van belang dat interprofessionele samenwerking in integrale kindcentra steeds meer vorm krijgt. Want samenwerking binnen een IKC biedt een beter houvast om te werken aan zaken als inclusiviteit en kansengelijkheid.

Nu het verschil maken
Tijdens dit inspirerende werkbezoek kwam de bevlogenheid van de aanwezigen vanuit BMK, Spring, Optimus en de gemeente Land van Cuijk naar voren. Uitdagingen en knelpunten gingen we niet uit de weg. Kansen en mogelijkheden werden belicht. “We moeten het anders organiseren, ontschotten en anders verbinden”, klonk het. “Één duidelijke voordeur voor de hele jeugdketen”. We staan aan de vooravond van een stelselwijziging; dit is hét moment om het verschil te maken.

Wensen waarmaken
We willen Jeugdzorg dichtbij kinderen en ouders organiseren. Dit kan in een ‘Huis voor de kinderen’, waar alle kinderen uit de buurt komen. Met één team van de verschillende expertises, integraal georganiseerd. De start voor het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn, begint met partners die een zelfde pedagogisch en didactische visie delen. De kracht van de context (nl. van de omgeving een groter ‘normaal’ maken) maakt dat een kind met een diagnose kan blijven. Het individuele sluit uit, medicaliseert, plaatst apart. Niet omdat we dat willen, maar omdat we verbijzonderen. De maatschappelijke kinderopvang creëert een omgeving waarin alle kinderen kunnen gedijen. De omgeving leert verschillen te overbruggen en alle kinderen kansen te bieden. Maatschappelijke kinderopvang is goed op weg en maakt zich sterk om die krachtige basis voor kinderen te realiseren.

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht