BMK pleit voor versoepeling: ‘Laat de inmiddels absurde cohortering voor de kinderopvang los!

Op 4 juni plaatsten we een bericht dat het kabinet het advies van het OMT om nog geen versoepelingen in de kinderopvang toe te passen, had overgenomen. Het nog handhaven van de cohortering of bubbels wordt niet alleen beleefd als onredelijk maar ook als onhaalbaar. Wat is de situatie?

Werkdruk en stress
Een belangrijk thema tijdens de Cao-onderhandelingen de afgelopen weken was de werkdruk in de kinderopvang. Net als de vakbonden zoeken ook de werkgevers naar oplossingen die het plezier in het werk ondersteunen en werkstress helpen te voorkomen. Deze oplossingen moeten wel passen binnen de mogelijkheden van de veelomvattende extern opgelegde protocollen en regelgeving voor de kinderopvang. Door de cohortering (Generiek Kader) en de quarantaines van medewerkers, krijgen organisaties te maken met invallers en nieuwe mensen. Dit zorgt voor extra verantwoordelijkheidsgevoel, stressbeleving en werkdruk voor de vaste medewerkers die nog wel aan het werk zijn.

In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we dankzij de dalende coronabesmettingen deze zomer mogelijk op vakantie. Veel medewerkers in de kinderopvang hebben de hele corona-periode keihard doorgewerkt en zien uit naar een zomervakantie.  Door de cohortering en quarantaines zijn er in de kinderopvang echter meer medewerkers nodig dan normaal. Bovendien vangt de kinderopvang in de vakantie extra kinderen op van wie de ouders moeten werken én komen de Bso-kinderen de hele dag.

Zelftesten
Medewerkers maken gebruik van preventieve zelftesten en laten zich in grote getalen vaccineren. Op deze manier kan een besmetting snel worden ontdekt en wordt verspreiding van het virus voorkomen. Voor een groeiende groep medewerkers ontstaat momenteel echter het psychologische effect dat het niets uitmaakt wat ze doen, omdat er toch wordt besloten dat er nog altijd voor de kinderopvang geen versoepelingen komen vanuit het OMT. We vinden dit zorgelijk want de medewerkers in de kinderopvang verdienen het gehoord te worden.

School tijdens de zomer dicht, dagopvang en bso open
De scholen hebben bijna zomervakantie, ze gaan dicht en leraren zijn straks vrij. De dagopvang en de Bso blijven echter open. Er worden activiteitenprogramma’s opgesteld, groepen samengevoegd of er komen groepen bij en personeelsroosters worden gemaakt. Het is van groot belang dat organisaties weten wat er mogelijk is. Het loslaten van de cohortering is een belangrijke factor om dit te kunnen realiseren.

Absurde bubbels
– Het aantal meldingen van besmetting en quarantaine neemt duidelijk af. (Om hier een duidelijk beeld van te krijgen sturen we op 15 juni een korte enquête uit aan onze leden.)
– De zomer komt eraan en kinderen spelen meer buiten waar de kans op besmetting kleiner is.
– We begrijpen de redenatie van het OMT, maar het uitblijven van versoepelingen voor de kinderopvang verhoudt zich vreemd tot de versoepelingen die wel gelden voor het voortgezet onderwijs, de sport en de rest van de maatschappij.
– Kinderen mogen elkaar vrijwel over zien en vrijwel overal samen spelen, maar niet op de Bso.

Pedagogisch aspect
Kinderen zijn onder meer door de richtlijnen van het Generiek Kader nog steeds noodgedwongen bezig met ‘niet-mogen’, terwijl ze zouden moeten ontdekken en onderzoeken. Het fysiek afstand moeten houden werkt, naast letterlijke afstand, bovendien ook sociale en emotionele afstand in de hand, terwijl een gevoel van sociaal-emotionele veiligheid voorwaarde is om te komen tot ontwikkeling.  Vriendjes, broertjes en zusjes mogen op de kinderopvang en Bso soms niet met elkaar spelen als gevolg van de cohortering. Dit voelt onnatuurlijk. Ook is er een groep kinderen die angstig zijn; om ziek te worden of om anderen ziek te maken.

‘Brandbrief Kinderopvang Morgen’ en uitvraag achterban
Van Kinderopvang Morgen (voorheen SRK) ontvingen wij een statement ‘Versoepeling ook voor de kinderopvang’. Kinderopvang Morgen geeft in deze brandbrief aan de BMK, aan hoe hoog de nood is. Wij nemen deze indringende oproep mee in onze gesprekken met SZW.
Lees hier het statement van Kinderopvang Morgen

De BMK pleit in de overleggen die momenteel plaatsvinden voor een afbouw van de maatregelen in de kinderopvang. We weten nog niet wat en wanneer hierover besloten wordt. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, zullen we leden hier over berichten.

Leden-enquête ‘cohortering’ (15 juni)
Op 15 juni ontvangen alle BMK-leden een korte uitvraag. We hebben cijfers nodig over de mate waarin jullie tegen de cohortering aan lopen. En we vragen om concrete voorbeelden van situaties die in de praktijk door de cohorten en bubbles ontstaan en soms verre van logisch zijn. Deze cijfers en inzichten onderbouwen ons pleidooi voor versoepelingen voor de kinderopvang richting het OMT waar we in samenwerking met SZW voor pleiten

Kinderopvang werkt! Aanpakken van werkplezier en werkdruk

Met werkplezier help je je medewerkers pas écht. Daarom helpt Kinderopvang werkt! organisaties met het aanpakken van werkplezier en werkdruk. Omdat niet alle organisaties al even actief bezig zijn met dit onderwerp, worden drie niveaus onderscheiden. Dit gratis aanbod is gericht op hr, leidinggevenden en management. Je kan kiezen uit webinars, workshops en masterclasses

Lees meer op de site van Kinderopvang werkt!

Workshop ‘Eerste kennismaking van werkdruk naar werkplezier’ (30 juni en 10 september)

Wil je aan de slag met ‘Werken aan werkplezier & werkdruk’ in jouw organisatie? Schrijf je in voor de workshop op 30 juni (11-12 uur) of op 10 september die Kinderopvang werkt! organiseert.

Meer informatie en inschrijven

Deel dit nieuwsbericht