De kwaliteit van de Voorschoolse Educatie (VE) hangt af van veel factoren. De belangrijkste voorspeller van kwaliteit – en daarmee van de effectiviteit van VE-  is de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Als zíj de kennis en vaardigheden hebben om jonge kinderen in hun ontwikkeling te volgen en stimuleren dan is er veel te winnen.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach kan een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de VE op een hoger plan te tillen. De overheid heeft daarom besloten een urennorm in te voeren voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op VE-groepen. In het Besluit van 20 september 2019 is als rekennorm opgenomen dat er 10 uur per doelgroeppeuter per jaar moet worden ingezet. De beoogde invoeringsdatum van deze maatregel is 1 januari 2022.

Het Ondersteuningstraject VE van de drie brancheorganisaties heeft een Handreiking gemaakt met veel informatie over deze nieuwe maatregel. Waar moet je aan denken als je hier mee aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe bereken je het aantal uren precies? En hoe toon je aan dat je aan de urennorm voldoet? Het antwoord op deze en nog veel andere vragen vind je in de handreiking Werken aan kwaliteit in de VE.

Binnenkort organiseren we twee online bijeenkomsten over deze nieuwe maatregel en hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit van de VE. Houd de aankondiging op deze website in de gaten.

Tip!: Zie ook dit praktische plan van ons lid Allente om komende tijd stap voor stap de inzet van de ve pedagogisch beleidsmedewerker/coach rond te krijgen.

Deel dit nieuwsbericht