Op 30 mei plaatsten we een bericht op de BMK-website over kinderopvangtoeslag voor ouders met een partner buiten de EU. De Rijksoverheid publiceerde 16 september een update over de ontwikkelingen.

Het kabinet wil dat werkende Oekraïense ontheemden, en alle andere werkende ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een belangrijk middel om werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de wetswijziging om dit mogelijk te maken.

Sinds 4 maart 2022 mogen Oekraïense ontheemden werken in Nederland. Door de wijziging van de Wet kinderopvang kunnen zij, en alle ouders met een partner buiten de EU, straks rechtmatig aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Vooruitlopend hierop kan deze groep – indien zij aan de voorwaarden voldoen – al sinds 15 juni toeslag aanvragen. Bij de aanvraag kunnen zij een tegemoetkoming aanvragen voor kinderopvangkosten die zij vanaf 4 maart hebben gemaakt.

Betaalbare kinderopvang stimulans deelname arbeidsmarkt

Het opvangen van kinderen stimuleert mensen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het vergemakkelijkt de combinatie van werk en zorg voor kinderen. Het verstrekken van kinderopvangtoeslag aan ouders met een partner buiten de EU zorgt ervoor dat het gebruik van kinderopvang betaalbaarder en daarmee laagdrempeliger wordt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Deel dit nieuwsbericht